Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 03 máj 2022 21:43

Mobilita Grécko - Deň 1

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)

Dnešným dňom (2. mája) sa oficiálne začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov zapojených do projektu programu Erasmus+ s názvom Detské práva v digitálnych príbehoch.

Hoci bol dnešný deň sviatočný a v Grécku deň pracovného pokoja, vedenie školy umožnilo využiť priestory školy pre naštartovanie projektových aktivít. Úlohou tzv. "ice-breaking" aktivít v úvode dňa bolo vzájomné zoznámenie a spoznávanie žiakov zo zapojených projektových škôl, ktorí budú počas tohto týždňa spolužiakmi a ich rozdelenie do medzinárodných tímov.

Prvou aktivitou bola práca vo webovej aplikácii Tinkercad (https://www.tinkercad.com), ktorá slúži na modelovanie v 3D a vytváranie návrhov pre 3D tlač. U žiakov podporuje rozvoj ich algoritmického myslenia a priestorovej predstavivosti. Práca v aplikácii nebola náročná aj vďaka kolegovi z hosťujúcej školy - gréckemu učiteľovi, ktorý ich sprevádzal celým procesom navrhovania ich prvého 3D modelu - kľúčenky s názvom projektu, ktorý následne putoval do 3D tlačiarne na finálnu tlač.

Druhou aktivitou dnešného dňa bolo outdoorové vyučovanie zamerané na spoznávanie mesta, v ktorom sa nachádza partnerská škola. Nebolo to však klasické spoznávanie mesta s výkladom sprievodcu. Digitálneho sprievodcu našli žiaci v aplikácii Actionbound, ktorá im umožnila prostredníctvom hry spoznať históriu a výnimočné miesta v Archanes a podporila ich skupinovú spoluprácu a aktivitu. Žiaci spoznávali mesto pomocou kvízov, misií, vyhľadávali určené miesta s historickým významom prostredníctvom GPS, ktoré ich v aplikácii navigovalo k zadaným bodom záujmu a rôznym zákutiam priamo v uliciach mesta. Jediným vstupom do hry a na prehliadku mesta bol QR kód. Výsledky tímov boli zaujímavé a tu sú niektoré z nich:
https://en.actionbound.com/result/626faac989ca557e770c0805
https://en.actionbound.com/result/626faaf14a3db75c8fd51d74
https://en.actionbound.com/result/626fffd34a3db765bfda204a

Zajtra na nás čaká oficiálne uvítanie v škole, návšteva miesta kultúreho a historického významu, kde sa začne prvé natáčanie v tímoch podľa scenárov príbehov pripravených gréckou hosťujúcou školou.

Prečítané 324 krát