Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 17 september 2020 21:16

Detské práva v záverečnom projektovom roku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulom školskom roku sme sa pustili do aktivít ďalšieho projektu Detské práva v digitálnych príbehoch "Make you Avatar the Right Human" programu Erasmus+.

Do projektu sú zapojené partnerské krajiny z Portugalska, Talianska a Grécka. Cieľom aktivít je prostredníctvom vytvorenia digitálnych príbehov oboznámiť žiakov s právami detí tak, ako sú zakotvené v deklarácii UNESCO. Okrem hlavných výstupov sa zameriavame aj na implementáciu predmetnej problematiky detských práv do školského kurikula postupným včleňovaním vyučovacích hodín do bežného školského vyučovania.

Hoci po prvej krátkodobej výmene skupín žiakov, ktorú hosťovala práve naša škola ako koordinátorska škola, došlo kvôli pandémii k pauze v napĺňaní cieľov projektu, v spolupráci škôl sme pokračovali aj vo virtuálnych online stretnutiach a pracovných mítingoch v súlade s nastaveným harmonogramom projektových aktivít. Vzniknutá situácia síce spomalila priebeh a finalizáciu prvých projektových výstupov, na ktorých začíname pracovať, ale žiaci napriek tomu zostali vo vzájomnom kontakte prostredníctvom zaužívaných spoločných projektových komunikačných kanálov, najmä na platforme twinspace. Tu je jeden z výstupov, ktorý vznikol práve v čase, keď boli školy zatvorené...

Prečítané 410 krát