Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 06 október 2021 20:28

Child Rights - Erasmus+ projekt v novom školskom roku

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Európsky deň jazykov 2021 odštartoval posledný projektový rok prolongovaného projektu programu Erasmus+ Detské práva v digitálnych príbehoch - Child Avatar.

Do realizácie projektu sú zapojené partnerské školy z Portugalska, Talianska a Grécka. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia žiakov v oblasti detských práv, implementácia problematiky detských práv do školského kurikula ale aj rozvoj sociálnych kompetencií, digitálnych zručností, jazykových zručností a v neposlednom rade výmena pedagogických skúseností a dobrej praxe.

Našou prvou spoločnou aktivitou bolo zapojenie sa do Európskeho dňa jazykov oficiálne registrovanou akciou (https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/24453/language/en-GB/Default.aspx) s názvom Language journey across project partner countries. Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť krátke video, prostredníctvom ktorého pozdravíme svojich spolužiakov a kolegov v partnerských školách.

Veríme, že počas tohto roku sa nám podarí naplniť ciele projektu stanovené vo schválenej prihláške a do nášho portfólia sa zaradia ďalšie príbehy o detských právach natočené autenticky na vybraných miestach partnerských škôl s kultúrnym a historickým významom pre danú krajinu.

Prečítané 163 krát