V dňoch 2.11. až 4.11.2017 som sa zúčastnila stretnutia eTwinning ambasádorov v meste Bristol, Spojené kráľovstvo.
V rámci eTwinningového projektu Čerstvý vítr z hor sa na Slovensku uskutočnila stáž 14. účastníkov z celej Českej republiky.
Grow In Green bol eTwinningový projekt desiatich európskych krajín, na ktorom naši už bývalí deviataci pracovali počas hodín Tvorby projektov.
Zapojte sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Školská inklúzia - sme si rovní, bez ohľadu na národnosť a farbu pleti...
V minulom školskom roku žiaci 9. ročníka v rámci predmetu Tvorba projektov sa pustili do riešenia projektu GrowinGreen.
utorok, 13 december 2016 20:39

E-twinningový projekt GrowinGreen

Napísala
Školské záhrady sú v súčasnosti popredným bodom záujmu odborníkov na vzdelávanie, či na psychohygienu pracovného prostredia. Školské záhrady umožňujú nenásilné a bezprostredné prepojenie oddychu a vzdelávania súčasne. Prírodná učebňa rozširuje možnosti výučby aj za hranicami klasických stien školských tried a prepája teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami.
Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality za realizáciu projektu Kocúrik Modroočko. Tento projekt realizovali žiaci 4.A pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Čepovej. Ich práca bola takto ocenená na najvyššej európskej úrovni.
"HÁDAJ, KDE SOM?" Pri príležitosti eTwinning týždňov 2016 pre vás pripravila NSS v Žiline zaujímavú súťaž! Môžete robiť fotografie, upravovať ich, vyhľadávať GPS súradnice....
nedeľa, 08 november 2015 19:09

eTwinningový projekt žiakov 3.A triedy

Napísala
Žiaci 3.A triedy začali realizovať nový eTwinningový projekt aj v tomto školskom roku. Projekt pod názvom Kocúrik Modroočko / Kocourek Modroočko realizujú s parnerskou školou z Českej republiky. 
Rok 2015 je rokom eTwinning! Vo všetkých krajinách zapojených do programu eTwinning sa v priebehu roka uskutoční rad aktivít za účelom oslavy desaťročia úspechu. Deň programu eTwinning bol stanovený na 7. mája, kedy sa uskutočnil celý rad rôznych aktivít vo všetkých krajinách zapojených do tohto programu.
piatok, 20 február 2015 06:09

Vymysli krátku básničku a vyhraj!

Napísala
Vymyslite krátku rýmovanú básničku o eTwinningu do 25 slov a vyhrajte darček!
European Chain Reaction 2015 (Európska reťazová reakcia 2015) je projekt pre žiakov základných škôl, ktorí chcú vytvárať filmy a nahrať reťazovú reakciu. Tento projekt predstavuje súťaž a zároveň spoluprácu medzi európskymi krajinami!
pondelok, 12 január 2015 22:21

Projekt Let’s celebrate together

Napísala
V tomto školskom roku začali žiaci 2.A opäť realizovať etwinningový projekt. Ich partnermi sú žiaci z Grécka, Litvy, Talianska a Poľska a zo Slovenska – žiaci 2.A zo ZŠ Pugačevovej a žiaci 1.A z našej školy. Názov projektu je Let’s celebrate together – je to projekt o sviatkoch, zvykoch a…
pondelok, 10 november 2014 22:14

Októbrové týždne eTwinning

Napísala
Tak ako každý rok sme pri príležitosti októbrových týždňov etwinning pripravili niekoľko aktivít na našej škole.
pondelok, 10 november 2014 22:06

Európsky certifikát kvality

Napísala
Za projekt Putovanie s Ferdom Mravcom získali žiaci 2.A a pani učiteľka Ivana Čepová ocenenie Európsky certifikát kvality.
Za realizáciu etwinningového projektu nám bolo udelené najvyššie ocenenie – medzinárodný certifikát kvality.
sobota, 09 november 2013 19:57

Rund um die Weihnachten

Napísala
Žiaci 7.a - 7.b triedy začali na hodinách nemeckého jazyka s realizáciou projektu eTwinning pod názvom "Rund um die Weihnachten".
V dňoch 25. až 28. apríla 2013 som sa zúčastnila kontaktného stretnutia učiteľov prírodovedných predmetov vo Varšave v Poľsku. Prítomní učitelia boli z rôznych krajín Európy – z Nórska, Švédska, Nemecka, Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska a učia predmety – biológiu, fyziku, matematiku, geografiu a cudzie jazyky. Komunikačným jazykom…
Deti počas práce na projekte skúmali svet kníh a zdieľali príbehy s deťmi z iných krajín. Plnili rôzne úlohy, učili niektoré slová v cudzích jazykoch, spoznali nových kamarátov z iných krajín a ich kultúru. Zároveň rozvíjali svoju fantáziu a lásku ku knihám. Na našej stránke sme už informovali o niektorých…
Moje Veličenstvo knihaTak sa volá súťaž v Českej republike. Jej cieľom je, aby deti ručne vyrobili knihu. Súťaž je organizovaná Eko - centrom v Brne. Porota ocení literárnu interpretáciu, výtvarné stvárnenie, použitie recyklovaných materiálov a samozrejme originalitu.