Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 20 apríl 2019 11:54

Naše hodiny vedy s WeDo

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Informatika ako vyučovací predmet je najideálnejším predmetom, ktorý umožňuje medzipredmetové prepojenie a zaradenie STEM metódy do vyučovania. A práve v tomto školskom roku sa naše hodiny informatiky, biológie a aj anglického jazyka vďaka Nadácii Orange a grantu, ktorý nám poskytla, spojili do blokového projektového vyučovania, v ktorom využívame už okrem spomínanej STEM metódy aj CLIL metódu a peer to peer rovesnícke vyučovanie.

Našu zbierku robotických stavebníc Lego Mindstorms EV3 a Lego Boost rozšírili robotické súpravy Lego WeDo 2.0, ktoré sme pilotne nasadili do vyučovania informatiky v 6. ročníku, kde našli svoje uplatnenie ale aj stále miesto v kurikulu spomínaných predmetov.

Spolu so žiakmi sme absolvovali úvodné projektové úlohy, pri ktorých sa žiaci naučili pracovať v základnom prostredí aplikácie WeDo a využívať príkazy pre pohyb a rýchlosť motora, ale aj senzory vzdialenosti a náklonu. Pomocou robota - rovera Mila sme preskúmali neznáme povrchy planét a zisťovali spôsoby, akými sa vedci môžu dostať na neprístupné miesta a ako komunikujú s robotmi.

“Guided projects” nám umožnili využívať fantáziu a programátorské zručnosti na skúmanie zákonitostí prírody a biologickej rovnováhy v nej. Zistili sme, akými štádiami počas svojho života prechádzajú žaby, ako fungujú povodňové zábrany, či aké sú možnosti využitia robotov pri separovaní odpadu.

To, že užitočný hmyz hrá dôležitú úlohu pri opeľovaní rastlín a niektoré organizmy ovplyvňujú životný cyklus rastlín a hrajú dôležitú úlohu pri rozmnožovaní rastlín, sme zisťovali pri vytváraní a programovaní robotického modelu včely a rastliny a simulácii ich vzájomného vzťahu.

Z hľadiska obtiažnosti sú najzložitejšie tzv. otvorené projekty “open projects”, nakoľko pri ich riešení žiaci dostanú problémovú otázku, možnosť využiť model robota z knižnice ako základ a zvyšok je len na nich. Od ich samostatnej práce, tvorivosti, ale aj fantázii záleží, ako využijú svoje skúsenosti a vedomosti z robotiky a programovania ale aj to, akí zruční sú v dizajnovaní robotov. V rámci otvorených projetkov sme zistili, ako funguje vzťah medzi korisťou a predátorom a prečo je tento vzťah dôležitý v prírode, ale aj to, prečo je dôležité a ako čistiť svetové oceány.

Teší nás, že vyučovanie prostredníctvom hry žiakov zaujalo a aktivizovalo ich na vyučovaní a každý nový projekt prijali ako výzvu, ktorá v nich zobudila prirodzenú zvedavosť a súťaživosť.

V súčasnosti je náš projekt v druhej fáze realizácie. Naši šiestaci odovzdávajú svoje poznatky, vedomosti a skúsenosti svojim mladším spolužiakom, ktorí tieto vedomosti ďalej šíria medzi ďalších kamarátov v triede.

Prečítané 141 krát