Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 27 október 2018 09:18

Nadácia ORANGE podporí ďalší náš projekt

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Začiatkom septembra 2018 otvorila Nadácia Orange nový grantový program e-Školy pre budúcnosť, tematicky zameraný na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania. Program je zameraný na rozvoj informatického myslenia, mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom a tiež jeho zodpovedného a bezpečného využívania.

Tento rok sa do výzvy prihlásilo 142 projektových zámerov a hodnotiaca komisia nakoniec vybrala 48 najzaujímavejších projektov, ktoré spĺňali náročné kritéria na získanie grantu.

Teší nás, že aj tohto roku vďaka Nadácii Orange a finančnej podpore nášho už piateho projektového zámeru obohatíme hodiny informatiky a prostredníctvom robotických súprav Lego WeDo 2.0 zaradíme do vyučovacieho procesu koncepciu STEM, ktorá spája vzdelávanie v odboroch prírodných vied, techniky, technológie a matematiky, metódu CLIL a P2P.

Robotické súpravy Lego WeDo 2.0 sú pre tieto naše zámery ideálnou, správne nastavenou edukačnou materiálnou pomôckou, nakoľko súčasťou edukačných balíkov LEGO WeDO sú metodiky “Brick by brick”, ktoré vyvinuli a odskúšali skúsení lektori a dnes sú súčasťou štátneho kurikula učiva informatiky v mnohých krajinách sveta. Spoločnosť LEGO zastáva významné miesto v sieti vzdelávacích a školiacich inštitúcií pre pedagógov a ponúka učiteľom široké možnosti skvalitňovania ich práce a pedagogického rastu. V rámci svojej LEGO EDUCATION ACADEMY okrem spomínaného kurikula ponúka učiteľom profesionálny pedagogický rast a tréningy prostredníctvom vzdelávacích kurzov pre učiteľov.

Tieto metodiky fungujú na princípe predstavme si tému - postavme si model - zahrajme sa a pritom sa naučme, ako to funguje.

Navyše odporúčaná skupinová forma práce podporuje rozvoj sebavedomia, sociálnych kompetencií, organizačných schopností a schopností pracovať v tíme a podieľať sa na riešení spoločného problému.

Cieľom našich projektových aktivít bude medzipredmetové prepojenie robotiky, programovania, prírodných vied s matematikou, logickým a kritickým myslením.

Žiaci budú počas projektu prostredníctvom riadených a otvorených projektov riešiť problémové úlohy - zadania na rôznej úrovni obtiažnosti. Získané vedomosti odovzdajú mladším spolužiakom prostredníctvom P2P hodín rovesníckeho vyučovania, spoločného riešenia úloh a ich následného hodnotenia.

Progresívne metódy, ktoré uplatňujeme vo vyučovaní aj vďaka Nadácii Orange sa postupne začleňujú do vyučovania na našej škole a sme radi, že žiakov aktívne vyučovanie baví a s radosťou svoje skúsenosti zdieľajú a odovzdávajú ostatným, aj mladším spolužiakom.

foto: lego.com

Prečítané 401 krát