Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 10 jún 2019 21:59

Projekt Nadácie Orange “Hodiny vedy s WeDo” vo finále

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Robotika a programovanie sa postupne udomácňuje a získava si stabilné mieto v kurikule vyučovania informatiky na našej škole. Vďaka Nadácii Orange a jej grantovej podpore sme v tomto školskom roku opäť rozšírili materiálne vybavenie našej školy o šesť edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0.

Hlavným motivom pre opätovné zapojenie sa do výzvy e-Školy pre budúcnosť bola možnosť nasadenia týchto robotických súprav do vstupného ročníka nižšieho stredného vzdelávania, nakoľko tieto robotické súpravy sú z hľadiska náročnosti najvhodnejšie pre vekovú kategóriu 10 - 11 ročných žiakov. A nielen to.

Plne podporujú implementáciu inovatívnych metód do vyučovania a umožňujú medzipredmetové prepojenie matematiky, informatiky, biológie a anglického jazyka.

Vďaka robotickým súpravám sa naše hodiny ekológie stali zaujímavejšími, angličtina prirodzenejšia a čo je najdôležitejšie, robotické súpravy Lego WeDo 2.0 spojili žiakov a naučili ich viac medzi sebou spolupracovať a vážiť si názory, myšlienky a nápady svojich spolužiakov. Žiaci šiesteho ročníka strávili za robotickými stolmi viac ako 20 hodín a realizovali rôzne projekty podľa stupňa náročnosti aj zamerania. Najviac ich zaujali otvorené projekty, nakoľko im umožnili únik do sveta fantázie a dizajnovanie robotov podľa vlastných predstáv. Tieto najnáročnejšie projekty zároveň nám učiteľom poskytovali spätnú väzbu o zvládnutí základných príkazov v jednotlivých blokoch a orientáciu žiaka v prostredí programovacej aplikácie WeDo.

Ďalších 10 hodín strávili so svojimi mladšími spolužiakmi a s plným nasadením “začínajúcich” učiteľov im odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti. Piataci, ktorí prešli vzdelávaním pod vedením svojich starších “couchov”, zase odovzdávali svoje poznatky spolužiakom v rámci ročníka a triedy. Myslíme si, že rovesnícke vyučovanie prinieslo do triedy pozitívnejšiu atmosféru a zároveň odbúralo stres z nepoznaného alebo nepochopeného a malo by byť častou súčasťou každého vyučovaného predmetu na školách.

Veríme, že svet robotiky, ktorý sme sa snažili žiakom priblížiť prostredníctvom našich robotických hodín, rovnako ako aj prepojenie robotiky s biológiou a ekológiou, ktorej problematiku sme žiakom sprístupňovali formou hry a simuláciou prostredníctvom naprogramovaných modelov robotov, boli pre žiakov inšpiratívne a zábavné a takto získané poznatky a vedomosti si uchovajú natrvalo.

Chceme sa poďakovať žiakom priamo zapojeným do realizácie projektových aktivít za to, že sa nám podarilo projekt dotiahnuť do úspešného konca a veríme, že robotické súpravy Lego WeDo 2.0 nájdu svoje uplatnenie nielen na hodinách biológie, ale budú plne nasadené aj do vyučovania informatiky, či informatickej výchovy.

Prečítané 188 krát
Viac z tejto kategórie: « Naše hodiny vedy s WeDo