piatok, 09 jún 2017 22:17

Sme medzi 60-tkou slovenských IT akadémií

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Ako jediná základná škola v Humennom sme sa stali partnermi projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie! Pedagógovia, ktorí vypracovali projektový zámer, mali od začiatku ambície uchádzať sa o účasť v elitnom programe spolupráce na rozšírenej úrovni.

Znamená to nielen úzku spoluprácu so slovenskými univerzitami a prestížnymi IT spoločnosťami, ale najmä pilotné využívanie a testovanie IT ScienceLab pre základné školy a tvorbu edukačných materiálov pre budúce kurikulum informatiky a robotiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku.

Po vyhodnotení projektových zámerov škôl z celého Slovenska môžeme konštatovať, že projektový tím našej školy komisiu presvedčil, že naša škola vzdeláva a vychováva žiakov moderne, v kvalitne vybavených učebniach s modernou IKT a hlavne s kvalitným a kvalifikovaným pedagogickým zborom, ktorý má všetky predpoklady zvládnuť v tomto projekte náročné úlohy. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú angažovanosť našej školy v oblasti IT a IKT a v celkovom hodnotení sme skončili v top dvadsiatke škôl z celkovo šesťdesiatich, ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória.

Pre pedagógov našej školy je zaradenie našej školy do siete 60-tich vybraných škôl Slovenska označných ako "IT Akadémia partner" novou výzvu na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, získavanie nových skúseností, ich šírenie a disemináciu až na úroveň zmien národného kurikula. Pre našich terajších a budúcich žiakov je to ale predovšetkým výnimočná príležitosť vzdelávať sa moderne a s novým obsahom v nadštandardných podmienkach na pomery ostatných slovenských škôl. Ako jedna zo šesťdesiatich škôl budeme v priebehu nasledujúcich mesiacov vybavení špičkovou technológiou, ktorá zmení vyučovanie predmetov informatika, biológia, fyzika, či chémia. Čo všetko škola získala zaradením do siete škôl IT Akadémia partner s IT ScienceLab si môžete prečítať tu: http://itakademia.sk/sk/vybavenie-it-sciencelab-na-vybratych-skolach

Cieľom projektu, na ktorom sa budú všetci naši žiaci a učitelia podieľať v priebehu nasledujúci rokov, je najmä zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručností žiakov, podpora spolupráce v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…), zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania a uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby, tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód. Toto všetko bude v rámci projektu IT akadémia fungovať v prepojení a spolupráci základných a stredných škôl s univerzitami a najväčšími IT spoločnosťami Slovenska tak, aby výsledkom tejto spolupráce boli žiaci, ktorí budú pripravení na súčasný trh práce, alebo univerzitné štúdiá.

Prečítané 432 krát