Templates - bigtheme.net
Full Reviw on best bokkmakers by artbetting.net
piatok, 09 jún 2017 22:17

Sme medzi 60-tkou slovenských IT akadémií

Napísal 
Zhodnotiť tento článok
(3 hlasov)
Ako jediná základná škola v Humennom sme sa stali partnermi projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie! Pedagógovia, ktorí vypracovali projektový zámer, mali od začiatku ambície uchádzať sa o účasť v elitnom programe spolupráce na rozšírenej úrovni.

Znamená to nielen úzku spoluprácu so slovenskými univerzitami a prestížnymi IT spoločnosťami, ale najmä pilotné využívanie a testovanie IT ScienceLab pre základné školy a tvorbu edukačných materiálov pre budúce kurikulum informatiky a robotiky pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku.

Po vyhodnotení projektových zámerov škôl z celého Slovenska môžeme konštatovať, že projektový tím našej školy komisiu presvedčil, že naša škola vzdeláva a vychováva žiakov moderne, v kvalitne vybavených učebniach s modernou IKT a hlavne s kvalitným a kvalifikovaným pedagogickým zborom, ktorý má všetky predpoklady zvládnuť v tomto projekte náročné úlohy. Komisia zhodnotila náš projektový zámer, predchádzajúce aktivity, projekty a celkovú angažovanosť našej školy v oblasti IT a IKT a v celkovom hodnotení sme skončili v top dvadsiatke škôl z celkovo šesťdesiatich, ktoré v projekte budú pracovať ako IT Akadémia partner na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória.

Pre pedagógov našej školy je zaradenie našej školy do siete 60-tich vybraných škôl Slovenska označných ako "IT Akadémia partner" novou výzvu na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, získavanie nových skúseností, ich šírenie a disemináciu až na úroveň zmien národného kurikula. Pre našich terajších a budúcich žiakov je to ale predovšetkým výnimočná príležitosť vzdelávať sa moderne a s novým obsahom v nadštandardných podmienkach na pomery ostatných slovenských škôl. Ako jedna zo šesťdesiatich škôl budeme v priebehu nasledujúcich mesiacov vybavení špičkovou technológiou, ktorá zmení vyučovanie predmetov informatika, biológia, fyzika, či chémia. Čo všetko škola získala zaradením do siete škôl IT Akadémia partner s IT ScienceLab si môžete prečítať tu: http://itakademia.sk/sk/vybavenie-it-sciencelab-na-vybratych-skolach

Cieľom projektu, na ktorom sa budú všetci naši žiaci a učitelia podieľať v priebehu nasledujúci rokov, je najmä zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručností žiakov, podpora spolupráce v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…), zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania a uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby, tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód. Toto všetko bude v rámci projektu IT akadémia fungovať v prepojení a spolupráci základných a stredných škôl s univerzitami a najväčšími IT spoločnosťami Slovenska tak, aby výsledkom tejto spolupráce boli žiaci, ktorí budú pripravení na súčasný trh práce, alebo univerzitné štúdiá.

Prečítané 359 krát

The bet365 is best bookmaker in the world.

The Best betting exchange betfair