Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 16 november 2021 20:12

V najlepšej učebni biológie...

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Biológia v deviatom ročníku rozhodne nemusí byť nudná. Obsahovo a tematicky sa učivo biológie zameriava na geológiu, mineralógiu, petrológiu a environmentálne problémy.

Zážitkové učenie a outdoorové učenie preto predstavuje jednu z možností ako "ujsť" z bežného školského života stráveného v triede a ocitnúť sa v prírodnom prostredí, ktoré je najlepšou čítačkou nudných učebníc o rôznych mineráloch, horninách, či vzniku Zeme ako aj jej ochrane.

Uvedené skutočnosti boli pre nás silnou motiváciou a preto sme sa s triedami 9A a 9B v októbri vybrali na našu prvú outdoorovú exkurziu. Cieľom bolo Morské oko, prírodné jazero s unikátnym vznikom, nachádzajúce sa v národnom parku Východné Karpaty. Toto prírodné jazero je zaujímavé nielen svojim pôvodom. Je to najväčšie jazero vo Vihorlatských vrchoch a vznik spadá do treťohôr, obdobia, ktoré je charakterizované doznievaním sopečnej činnosti a mohutnými geologickými procesmi, ktoré ovplyvnili ráz našej krajiny.

Keďže sme sa na chvíľku zastavili pri Kaštieliku Morské oko, blokové vyučovanie našich deviatakov začalo hodinou histórie. Dozvedeli sme sa, že Kaštielik Morské oko predstavuje historickú dominantu v okolitom prostredí a bol vybudovaný v roku 1924. Patrí k najkrajším lesníckym objektom na Slovensku.

Po úvodnej hodine dejepisu sme sa časovo posunuli z roku 1924 až do obdobia treťohôr, aby sme si objasnili vznik tohto jedinečného miesta, o ktorom veľa prezrádzali práve obrovské balvany andezitu, ktoré sa okolo nás nachádzali. Andezity spolu s tufmi a aglomerátmi sú typickými pozostatkami sopečnej činnosti stratovulkánu Vihorlatu.

Morské oko je výnimočné aj tým, že sa tu nachádza outdoorová učebňa biológie, ktorá nám vytvorila ideálne miesto pre naše ďalšie hodiny.

Po hodine dejepisu sme sa pustili do hodiny petrológie. Prvou úlohou žiakov, ktorí pracovali v skupinách, bolo identifikovať tri vzorky hornín, ktoré podľa pôvodu zaraďujeme práve medzi sopečné (vyvreté) horniny. Žiaci vybavení lupou, pracovným listom a kľúčom na určovanie hornín (ktorý mimochodom vôbec nepotrebovali a nepoužili) po krátkom objasnení vzniku sopečných hornín a ich rozdelenia na hlbinné a výlevné ukážkovo zvládli ich identifikáciu.

Druhá hodina biológie bola environmentálne vedená k určovaniu biologickej čistoty prírodnej vody jazera Morské oko. Opäť nechýbalo potrebné vybavenie, interfejsové jednotky Labquest 2, senzor pH a senzor rozpusteného kyslíka vo vode, pracovný list a hlavne entuziazmus a aktivita jednotlivých skupín žiakov, ktorí realizovali uvedené experimenty a tak bádateľsky získavali poznatky o kvalite vody v Morskom oku aj napriek počasiu, ktoré práve v deň nášho outdoor vyučovania bolo značne nepriaznivé...

Veríme, že si naši deviataci užili blokové vyučovanie mimo školských tried a okrem pekných zážitkov si trvácnejšie zachovajú aj získané vedomosti a zručnosti. Na ďalšiu exkurziu si budeme musieť chviľku počkať, avšak už teraz sa tešíme na geologické spoznávanie našich veľhôr, Vysokých Tatier.

 

Prečítané 140 krát