Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 03 júl 2022 07:30

Ročníková práca 9.B

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V poslednom roku nášho pôsobenia v základnej škole v triede so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk sme sa rozhodli svoju ročníkovú prácu zamerať na outdoorové vyučovanie. Hodiny biológie zamerané na geológiu a petrológiu by boli nudné, keby sme ich strávili len v učebni biológie a v tom množstve minerálov a hornín, ktoré sme spoznávali, by sme sa určite stratili.
Avšak skúmanie geologického podložia nášho regiónu nám poskytlo jedinečnú možnosť, aby sme zistili, ako vznikali sopečné horniny v lokalite, ktorú sme navštívili ako prvú aj vďaka projektu "Detské práva". Právo na adekvátne vzdelanie dostalo úplne inú podobu, podobu exkruzie, blokového vyučovania vo výnimočnom a autentickom prostredí Morského Oka.

Druhú exkurziu a tretiu exkurziu sme realizovali vďaka projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu, ktorý bol finančne podporený z rozpočtu mesta Humenné. Naše vyučovanie sme si namierili do susedných okresov Snina a Medzilaborce. Jedinečná rozmanitosť fauny a flóry typickej pre dané oblasti, avšak rovnaký geologický základ nám napomohli upevniť poznatky o usadených horninách a horotvornom procese, ktorý bol najintenzívnejší na tomto území najmä v období treťohôr a štvrtohôr.

Naše exkurzie nám napomohli nielen zvládnuť náročné učivo biológie 9. ročníka a spoznať históriu regiónu, ale zároveň umožnili lepšie spoznať spolužiakov, zdokonaliť digitálne zručnosti a v neposlednom rade, to čo sme sa naučili počas rokov strávených v škole odovzdať svojim mladším spolužiakov.

Ako sa nám učilo vonku a ktoré lokality sme navštívili, Vám prinášame v zostrihu troch našich ročníkových exkurzií.

Prečítané 217 krát
Viac z tejto kategórie: « Vystúpenie prvákov