Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 29 jún 2020 16:23

Matematická súťaž Maksík

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

V tomto školskom roku sa zapojili niektorí žiaci 1. stupňa do matematickej súťaže Maksík. Súťaž prebieha v troch samostatných kategóriách: MAKSÍK 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ, MAKSÍK 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ, MAKSÍK 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ.

V tejto súťaži však môžu súťažiť nielen jednotlivci, ale aj dvojice žiakov. Súťaž je počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole riešia žiaci päť úloh. Najúspešnejší riešitelia dostanú diplom s ti­tulom Najmúdrejší Maksáčik a peknú ce­nu, ktorá im bude pripomínať, ako úpešne sa popasovali s netradičnými Maksíkovskými úlohami.

Žiaci, ktorí riešia súťažné úlohy, môžu svoju šikovnosť prejaviť aj v nesúťažných úlohách. V každom kole dostanú tému, na ktorú majú namaľovať obrázok. Maksíkov príbeh sa ťahá celou súťažou. Vymyslieť pokračovanie príbehu z kola na kolo je úlohou zapojených žiakov. Obrázky, ktoré sa najviac hodia ako ilustrácie, po­užijú autori súťažných úloh v zadaniach. Jednou z autoriek ilustrácií zadaní Maksíka je aj Natália Janošová z 2.D. Spoločne s riešením úloh poslala aj pekný obrázok. Natálku Maksík odmenil a okrem pochvaly a darčeka sa tešila zo svojho obrázka uverejnenom v medzi súťažnými zadaniami.

Po piatich kolách prišlo na konci školského roka vyhodnotenie a tí najlepší riešitelia získali pekné ceny. Srdečne blahoželáme!

Úspešní riešitelia:

Adrián Kubaliak, 2.A

Lucia Halická, 2.A

Patrik Smolej, 2.A

Natália Janošová, 2.A

Nina Radová, 4.A

Anita Čičáková, 4.D

Pavlína Katkovčinová, 4.D

Prečítané 1122 krát