Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 29 jún 2020 17:37

Využitie online nástenky Padlet

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Internet je plný najrôznejších nástrojov, ktoré učiteľom pomáhajú zatraktívniť výučbu. Používanie rôznych digitálnych pomôcok a on-line nástrojov pomáhalo žiakom 3.A nielen v škole počas prezenčného vzdelávania, ale aj v čase online vzdelávania. Online nástenky nám poskytli mnoho výhod, ako rýchle a ľahké sprostredkovanie učiva, prezentovanie rôznych nápadov, alebo pri projektových aktivitách.

Jednou z online násteniek je Padlet - prázdna online nástenná tabuľa, ktorá umožňuje ukladanie súborov, textov, komentárov, obrázkov, videí, zvukových súborov, miest na mape, odkazov na webové stránky a pod. Online nástenky Padlet využívali tretiaci v rámci vyučovania už od prvého ročníka. Na nástenky vkladali výstupy svojich zadaní, alebo riešili úlohy, ktoré tu mali vopred pripravené. Veľkým plusom bolo, že sa v škole naučili vytvárať vlastné online nástenky, čo využili aj počas online vyučovania, v rámci ktorého realizovali projekty a rôzne zaujímavé úlohy. Zaujímavou aktivitou počas prerušenia vyučovania v školách bolo dokončenie básne z Mimočítankového čítania, alebo netradičná hodina matematiky - pre žiakov bolo spestrením riešenie slovných úloh a vkladanie riešení na online nástenku, žiakom sa páčila aj spoločná hodina výtvarnej výchovy – tvorba orgiami, tiež aj kresba hlavnej postavy, prípadne vytvorenie zbierky ilustrácií na tému Výlet s mojou rodinou...

Padlet odporúčame ako užitočný vzdelávací nástroj, ktorý dokáže rýchlo a v reálnom čase prehľadne zhromaždiť veľké množstvo obsahu na jednom mieste. Aplikácia je dostupná na stránke www.padlet.com. Tento webový priestor je vhodný na spoluprácu pri zhromažďovaní nápadov, brainstormingu a zdieľaní informácií, plánovaní, komunikácii, prezentácii...

Prečítané 2128 krát