Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

utorok, 09 január 2018 00:08

Smutný múr ožil

Tí z Vás, ktorí prechádzate okolo našej školy ste si určite všimli obrázky, ktoré každého prichádzajúceho už z diaľky vítajú. Postarali sa o to žiaci 2., 3. a 4. ročníka, ktorí navštevujú výtvarný krúžok.

streda, 20 december 2017 21:57

Hour of Code - 1. stupeň

V týždni od 11. do 15. decembra sa učitelia a žiaci 1. stupňa zúčastnili aktivity Hour of Code.
utorok, 12 december 2017 14:14

Výsledky informatickej súťaže iBobor

V novembri sme sa opäť zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Na 1. stupni súťažilo približne 150 žiakov v dvoch kategóriách.

V dňoch 2.11. až 4.11.2017 som sa zúčastnila stretnutia eTwinning ambasádorov v meste Bristol, Spojené kráľovstvo.
V rámci eTwinningového projektu Čerstvý vítr z hor sa na Slovensku uskutočnila stáž 14. účastníkov z celej Českej republiky.

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu projektu Erasmus+ : O krok vpred s digitálnymi technológiami, ktorý bol v septembri ukončený.

Deti sa môžu učiť základy programovania už od prvej triedy. Učia sa princípy algoritmov a základy logického uvažovania. Stávajú sa lepšími žiakmi, keď sú povzbudzované vysvetliť, ako riešiť problém. Keď sa deti učia programovať, učia sa presne analyticky premýšľať. Logické zručnosti, ktoré tu môžu získať, sú nenahraditeľné.

V mesiaci júl som sa zúčastnila kurzu “Managing the fast technological change” na Cypruse. Tento kurz je jedným z kurzov, ktoré učitelia absolvovali v rámci realizáciu projektu Erasmus+. Projekt pod názvom O krok vpred s digitálnymi technológiami je pokračovaním projektu O krok vpred s eTwinningom, ktorý učitelia ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom realizovali v minulom školskom roku.

Zapojte sa do aktivity venovanej Októbrovým týždňom eTwinning! NSS v Žiline vyhlásila výtvarnú súťaž na tému Školská inklúzia - sme si rovní, bez ohľadu na národnosť a farbu pleti...

Tretí deň sústredenia sme sa venovali riešeniu kvízov na stránke Kahoot a programovaniu minirobotov Ozobot BIT. Jeden z kvízov sa týkal Observatória na Kolonickom sedle. Autorky kvízu, pani učiteľky Závodská a Čepová, si chceli u žiakov preveriť ich vedomosti z návštevy Observatória v 1. deň sústredenia. Žiaci cvičenie zvládli na jednotku :-)

Strana 10 z 26