Naše stránky používajú súbory cookies.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

V piatok, 20. apríla, sme mali v našej triede návštevu. Prišli k nám deti z Materskej školy Štefánikova v Humennom.

Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning, realizovanú na školskej úrovni. Program eTwinning chce poskytnúť uznanie a ohodnotiť zapájanie sa, angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.

V marci sa uskutočnilo ďalšie vzdelávanie učiteľov, zamerané na využitie moderných technológií v práci učiteľa "eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools." Kurz organizovaný cez Euneos sa konal v Madeira Interactive Technologies Institute, pôsobiacom na univerzite na Madeire. Bol súčasťou projektu programu Erasmus + KA1 pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti“, ktorý realizujeme v tomto školskom roku.

Dnes už niet pochýb, že región pod Vihorlatom je liahňou slovenských šachových talentov. Družstvo ZŠ Dargovských hrdinov sa najnovšie hrdí titulom VICEMAJSTRI Slovenska 4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a 1.stupňa OGY v rapid šachu 2017/2018. V stredu 28. marca pribudol do rozsiahlej zbierky šachových úspechov školy ďalší cenný kov – striebro.

Žiaci 1. A triedy realizujú v tomto školskom roku dva eTwinningové projekty.  Jedným z nich je projekt Ozoboti vyprávějí, na ktorom pracujú so žiakmi z Českej republiky.

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu projektu Erasmus+  pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti“.

nedeľa, 28 január 2018 11:07

Nezničiteľný Janko Hraško

V školskom roku 2007/2008 bol vyhlásený nový ročník celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Janko Hraško ešte žije. Téma súťaže bola Príhody turčianskeho malikána Janka Hraška, pátranie po jeho priateľoch nielen v štebotavom Turci, ale i na cestách po Slovensku a Európe.

nedeľa, 28 január 2018 11:05

Rodný kraj

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnil už piaty ročník celoslovenskej výtvarno – literárnej súťaže Galandova matka. Témou projektu bol Rodný kraj.

nedeľa, 28 január 2018 07:59

Namaľujem svoju mamu

V sobotu 9. mája sa na letisku v Kamenici nad Cirochou konal už štvrtý ročník veľmi peknej akcie pod názvom Namaľujem svoju mamu. Jej cieľom bolo zapojiť sa do kampane BOJUJ, ktorá je venovaná boju proti rakovine. A ako v tom predchádzajúcom ročníku aj v tomto deti maľovali svoje mamičky.

nedeľa, 28 január 2018 07:43

Divadelný máj

So slnečným májom prichádza do života človeka nová radosť, mocná chuť všetko začať odznova, žiarivý ohník do očí, sladký spev i nové lásky. A s nimi aj nový a dobrý nápad spisovateľky Viery Čurmovej zrealizovať v jeden májový deň slávnosť hovoreného slova, ľudovej rozprávky a detskej divadelnej hry.

Strana 8 z 26