Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 12 máj 2023 10:14

Testovanie 9

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Testovanie 9 alebo Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl je zamerané na porovnávanie výkonov žiakov v testoch  zo SJL a MAT– ranking, na získanie obrazu o výkonoch žiakov pri výstupe zo ZŠ, výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu a poskytuje školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pripravuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže/NIVAM/ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR. V tomto školskom roku dosiahli naši deviataci opäť výborné výsledky v obidvoch testoch. Pod vedením vyučujúcich testovaných predmetov sa dôsledne pripravovali na hodinách, zdokonaľovať sa snažili aj na krúžkoch, ktoré boli zamerané najmä na riešenie typových úloh na Testovanie 9. Tu sú výsledky:

Matematika - priemerná úspešnosť v SR  55,1 %, úspešnosť našej školy 65,2%, rozdiel 10,1%

Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť v SR 58,7%, úspešnosť našej školy 68,4%, rozdiel 9,7%

Prečítané 208 krát