Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 23 október 2018 23:11

Hovorme o jedle 2018

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V dňoch 15. 10. až 19. 10. 2018 sme sa na našej škole po štvrtý krát pod záštitou Školy podporujúcej zdravie zapojili do súťažno - vzdelávacej aktivity zameranej na zdravé potraviny a zdravý životný štýl v rámci VI. ročníka projektu Hovorme o jedle.

Aktivity, ktoré sme uskutočnili v predmete biológia, nadviazali na filozofiu projektu IT akadémie, v ktorom sme jednou z pilotných škôl a zároveň overovateľmi inovatívnych metodík prírodovedných predmetov.

Hovorme o jedle 2018 sa nieslo v znamení bádateľsky orientovaného vyučovania.

Tohtoročnými témami boli dve najdôležitejšie komodity pre život človeka - voda a jedlo a práve bezpečnosť a kvalita potravín sú v súčasnosti základné atribúty, ktoré by mali naše potraviny spĺňať. Venovali sme sa podmienkam, v ktorých sa darí plesniam najlepšie, a v ktorých sa najrýchlejšie rozmnožujú. Riadeným bádaním sme založili pokus. Pripravili sme si tri kúsky chleba, ktoré sme uskladnili v rôznych podmienkach. Zistili sme, že ak chlieb nesprávne uskladníme, vytvorí sa na ňom pleseň a plesnivé miesta sú porastené jemnými bielymi vláknami.Nasmerované bádanie utvrdilo žiacke predstavy o tom, že pleseň hlavičkatá, ktorú pozorovali na chlebe lupou a mikroskopom, patrí medzi saprofytické huby, ktoré k životu nepotrebujú svetlo a neprebieha v nich fotosyntéza. Zároveň naši žiaci správne predpokladali, že rastú najmä vo vlhkom a teplom prostredí.

V druhom nasmerovanom bádaní sme sa jedlu venovali už z tej príjemnejšej stránky. Väčšina z nás vníma jedlo nielen ako základnú životnú potrebu, ale prostredníctvom zmyslov aj jeho chuť a charakteristickú vôňu.Žiaci mali k dispozícii sušené a čerstvé ovocie. Po “utajenej” ochutnávke so zaviazanými očami zisťovali hmotnosť čerstvého a sušeného ovocia a ich rozdiel v hmotnosti s dôrazom na skutočnosť, že voda je dôležitou súčasťou nielen ľudského organizmu, ale že každý živý organizmus obsahuje vodu a jej nedostatok sa prejavuje poruchami a chorobami.

Záver hodiny patril tzv. “minútovým lístkom”. Minútové lístky poskytujú vyučujúcemu spätnú väzbu o pochopení nového učiva žiakmi a vytvárajú priestor žiakom pre nezodpovedané otázky. Tie tvoria inšpiráciu pre prípravu ďalšej bádateľsky orientovanej vyučovacej hodiny...

Veríme, že tohoročné "Hovorme o jedle 2018" prebehlo na našej škole úspešne a splnilo hlavný cieľ - podporiť u detí a mladých ľudí zodpovednosť k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, prevziať zodpovednosť za svoje zravie a zvyšiť povedomie o význame potravín aj pri rozvoji regiónu, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Prečítané 390 krát