Naše stránky používajú súbory cookies.

V rámci národného projektu na škole „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ sa naša škola veľmi úspešne zúčastnila celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik.
Naša škola ako jedna zo 49 pilotných škôl na Slovensku je od minulého roku /2013/ zapojená do národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
utorok, 10 december 2013 09:19

Podpora profesijnej orientácie...

Napísal
Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Práva a povinnosti zapojených pilotných škôl Učitelia zapojení do projektu