pondelok, 30 marec 2015 10:58

Mladý mechatronik - 2.miesto na celoslovenskom kole

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V rámci národného projektu na škole „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ sa naša škola veľmi úspešne zúčastnila celoslovenského kola súťaže Mladý mechatronik.

Koordinátorom súťaže na škole bol Mgr. Peter Fedorišin, ktorý mal na starosti organizačnú stránku -  zapojenie do súťaže, worskhopy, inštruktáže a prihlasovanie sa na jednotlivé termíny. Súťaž bola určená pre dvojčlenné tímy pozostávajúce z jedného žiaka ZŠ a jedného žiaka SŠ. Za ZŠ nás reprezentoval žiak 9.A triedy Matúš Fedorčák. Ako prvá podmienka zapojenia sa do súťaže bolo nadviazanie spolupráce so strednou školou, na ktorej sa vyučuje mechatronika. Pomocnú ruku nám podala SOŠ Technická v Humennom. Záštitu nad odbornou prípravou žiakov prevzal Ing. Štefan Juško, PhD.. Ako druhý člen tímu bola vybraná študentka SŠ Patrícia Valichnáčová.

Po prihlásení sa do súťaže,  sme absolvovali 3. decembra 2014 výjazd do Bratislavy na úvodný workshop. Na workshope sme sa dozvedeli témy na písomné testy a precvičili sme si prácu so stavebnicami Festo. Následne sa žiaci individuálne pripravovali doma a v priestoroch SOŠ technickej v Humennom.

Celoslovenské kolo súťaže sa uskutočnilo v dňoch 24.3 – 25.3.2015  v Leviciach na SPŠ strojníckej. Bolo prihlásených 14 súťažiacich dvojíc. Naše družstvo z Humenného súťažilo hneď v prvý deň po príchode. Súťaž pozostávala z písomného testu, ktorý riešil žiak ZŠ. Potom nasledovala praktická časť, kde súťažiaca dvojica mala zostaviť a naprogramovať mechatronickú zostavu. Žiak ZŠ mal na starosti konštrukciu so stavebnicou Festo, študent SŠ mal za úlohu naprogramovať hotovú zostavu v programe FluidSim. Naša dvojica súťažila veľmi úspešne, a umiestnila sa na vynikajúcom DRUHOM mieste v rámci celého Slovenska. Predbehlo nás len domáce družstvo z Levíc, ktoré obhájilo víťazstvo z minulého roku.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným.

Žiakovi ZŠ Matúšovi Fedorčákovi a študentke SŠ Patrícii Valichnáčovej za svedomitú prípravu a perfektný výkon.

Učiteľovi Štefanovi Juškovi za vynikajúcu odbornú prípravu a učiteľovi Petrovi Fedorišinovi za organizačnú prípravu.

Ďalej sa chceme poďakovať pánovi Mariánovi Tomahoghovi za odborné poradenstvo.

A nakoniec obom školám za umožnenie vytvorenia spojeného družstva, ktoré úspešne reprezentovalo obe školy.

Prečítané 1252 krát