pondelok, 12 máj 2014 18:48

Základoškolská odborná činnosť – 1. ročník

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Naša škola ako jedna zo 49 pilotných škôl na Slovensku je od minulého roku /2013/ zapojená do národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.

Tento projekt okrem iného sa zameriava aj na organizáciu a podporu žiackych súťaží v technických a prírodovedných odboroch. Jednou zo súťaží je aj Základoškolská odborná činnosť /ZOČ/, čo je obdoba známej SOČ. Za našu školu bola do tejto súťaže prihlásená žiačka 6.B Olívia Kočišová, konzultantom bol Mgr. Peter Fedorišin, ktorý ju viedol, usmerňoval a pomáhal hlavne s technickými záležitosťami. Súťažili sme v odbore č.11 „Tvorba učebných pomôcok“. Samotná príprava trvala asi 3 mesiace, počas ktorej sme vytvárali novú učebnú pomôcku. Rozhodli sme sa vytvoriť didaktickú stolovú hru s názvom Povstaň z ruín, ktorá sa zameriava na nenásilné získavanie vedomostí z oblasti geografie, dejepisu a regionálnej výchovy. Súčasťou bolo aj napísanie vlastnej práce, ktorá obsahovala celý popis našej odbornej činnosti.

Po ukončení a odovzdaní všetkých prác nasledovala ústna obhajoba práce na celoštátnej prehliadke prác ZOČ – 1. ročník. Prehliadka sa konala v dňoch 24.-25. apríla v Starej Ľubovni. V prvý deň sme sa ubytovali v prekrásnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli Sorea. Ešte v ten istý deň bolo slávnostné privítanie a otvorenie súťaže, aj za účasti televízie Markíza. V piatok 25.4 nasledovali po raňajkách obhajoby na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni, ktorá bola organizátorom celého podujatia. Celkovo žiaci ZŠ súťažili v 11 odboroch. Za každý kraj bol jeden žiak v každom odbore. Náš tím súťažil za Prešovský kraj v spomínanom odbore č.11.

Po obhajobách nasledovalo vyhlásenie výsledkov a s napätím sme čakali na „náš“ posledný odbor. Čakanie nám prinieslo úspech. Naša práca oslovila porotu a získala tretie miesto a bronzovú medailu. Dlhotrvajúca práca priniesla úspechy, vďaka patrí samotnej Olívii Kočišovej, konzultantovi Mgr. Petrovi Fedorišinovi, ďalším učiteľom, ktorí nám pomáhali a žiakom, ktorí sa tiež podali pomocnú ruku pri tvorbe našej didaktickej stolovej hry.

Už teraz sa tešíme na 2. ročník ZOČ a na nové nápady pri tvorbe odborných prác žiakov ZŠ.

Výsledky ZOČ:

http://www.zsodborne.sk/index.php/2013-10-11-11-42-11/domaca-sutaz-cislo-4/vysledkova-listina-zoc

Všetky informácie o projekte na webe:

www.zsodborne.sk

Prečítané 1713 krát