nedeľa, 20 december 2015 21:35

Erasmus+: O krok vpred s etwinningom

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Projekt O krok vpred s etwinningom bol ukončený 30. 11. 2015.

Na projekte pracovali učitelia 1. aj 2. stupňa, ktorí v rámci realizácie projektu Erasmus+ absolvovali školenie Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet a zúčastnili sa mobilít v Českej republike, v Anglicku a na Malte. V rámci školenia sa učitelia naučili orientovať na etwinningovom portáli, vyhľadať partnerov na realizáciu etwinningového projektu a začali realizovať so svojimi žiakmi svoje vlastné projekty. Na mobilitách v zahraničí získali množstvo cenných materiálov, vedomostí, zručností a priateľstiev, pričom zároveň spoznali kultúru nových krajín.    Počas realizácie projektu učitelia zverejňovali informácie a materiály na Facebooku projektu:  https://www.facebook.com/okrokvpredse A na webovej stránke projektu:  http://okrok1.blogspot.sk/  

Účasť na projekte účastníkom projektu prispela:
- k rozvoju cudzojazyčnej komunikatívnej kompetencie 
- zvýšeniu zručností zamestnancov v súvislosti s využívaním informačno-komunikačných technológií
- rozvoju metodických zručností učiteľov cudzích jazykov
- rozvoju praktických zručností, osobnostných kvalít zamestnancov
- zlepšeniu svojich jazykových zručnosti a obohateniu svojho jazyka 
- získaniu náhľadu na základné vzdelávanie v Anglicku a na Malte 
- nadviazaniu vzťahov s učiteľmi základných škôl v iných európskych krajinách
- výmene nápadov a skúseností s pedagógmi z iných Európskych krajín, ktorí sa tiež zúčastnili kurzov
- spoznaniu kultúrne pozadia života v Anglicku, na Malte a v Českej republike
- prehĺbeniu počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím informačných technológií vo vyučovacom procese, vytváraniu úloh a hodnoteniu práce žiakov
- oboznámeniu sa s projektovaním úloh pre výučbu založených na IKT, integráciou IKT do vyučovania a obsahu vyučovacích hodín 
- k integrovaniu internetového obsahu do vyučovania
- k práci na medzinárodných projektoch, aj v prostredí eTwinning                                                                                                                                                    Mgr. Ivana Čepová, koordinátorka projektu  

Prečítané 603 krát
Viac z tejto kategórie: « Take your iPad and learn Deti deťom »