Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 22 november 2021 13:14

Ukončenie projektu Erasmus+ „O krok vpred"

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu aktivít v rámci schváleného projektu Erasmus+ pod názvom O krok vpred. Realizácia projektu bola 30.10.2021 ukončená.

Projekt bol zameraný na zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov, zaradenie programovania a robotiky do vyučovacích hodín, aplikovanie metódy CLIL do tém nejazykových predmetov, využívanie rôznych nástrojov a aplikácií vo vyučovaní. Realizácia plánovaných mobilít bola ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Niektoré mobility sa zrealizovali v iných termínoch, ako boli pôvodne plánované. Z tohto dôvodu bola realizácia projektu predĺžená.

Vo vykazovanom období sme však absolvovali všetky mobility, vytvorili sme logo projektu, vytvorili sme webstránku projektu: https://okrokvpred1.blogspot.com/  a tiež Facebookovú stránku projektu: https://www.facebook.com/erasmusplusKA1/  . Koordinátorkou projektu O krok vpred bola Mgr. Ivana Čepová. Počas realizácie projektu sa učitelia zapájali do rôznych aktivít, súvisiacich s témou projektu a absolvovali mobility v zahraničí. Absolvovali deväť kurzov na Malte, v Turecku, Portugalsku, Grécku a v Českej republike. 

Prvá mobilita sa uskutočnila na Malte – kurz Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL. Kurz bol zameraný  na rozvíjanie a rozširovanie anglického jazyka, teoretických a praktických znalostí metódy CLIL a používanie IKT nástrojov pre metódu CLIL vo vyučovaní.

Druhá mobilita - kurz „The Digital Classroom“ v Turecku. Kurz bol zameraný na prácu v programe Adobe Flash Player. Na kurze pracovali s grafikou, vytvárali a editovali symboly, pracovali so zvukom a videom vo Flash.

Tretia mobilita sa uskutočnila v Portugalsku – kurz "Basic of Programming and Robotics". Tento kurz bol zameraný hlavne na rozvoj odborných zručností v oblasti využívania moderných digitálnych technológií vo výchovno - vzdelávacom procese, ako aj v medzinárodných projektoch. Účastníci sa zoznámili so základmi programovania vhodnými aj pre prvý stupeň základnej školy a tiež využitím cenovo dostupných robotov. Praktickými činnosťami si overili ako využiť jednoduché programovacie postupy na PC, či iPadoch v rôznych vyučovacích predmetoch. Vyskúšali množstvo online zdrojov a tiež prácu s robotmi a robotickými hračkami.

Štvrtý kurz „ICT in Teaching and Internationals Projects“ sa uskutočnil v Portugalsku a bol zameraný na využitie moderných technológií vo vyučovaní a medzinárodných projektoch. Pracovalo sa v online textových dokumentoch, vytvárali sa videá, digitálne fotografie a komiksy. Veľkým prínosom bolo tvorenie online prezentácií, tvorba projektu a spracovanie poskytnutého digitálneho materiálu.

Kurz v Portugalsku „Teaching in a 21st Century School, with Robotics and Augmented Reality“ bol navrhnutý tak, aby poskytoval ukážky robotiky a rozšírenej reality. Lektori kurzu zabezpečili pestrý program kurzu, spojený s návštevou základnej školy, predstavili projekty s aktivitami na svojich školách a podelili sa so svojimi skúsenosťami.

V Českej republike sme absolvovali kurz Game based learning and gamification. Účastníci sa zoznamovali s rozšírenými možnosťami využitia informačných technológií v edukačnom procese. Získali teoretické a praktické skúsenosti s rôznymi platformami, využiteľnými vo vyučovaní. Vo vzájomných diskusiách tiež zvažovali prístupy k celosvetovej problematike dištančného vzdelávania a vymieňali si skúsenosti s online vyučovaním počas pandémie Covid 19. 

Kurz pod názvom Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication v Grécku bol zameraný na zdokonalenie jazykových zručností a schopností účastníkov.  účastníci okrem toho spoznali niečo z bohatej histórie a kultúry prekrásneho ostrova Korfu – aj pri prehliadke mesta so sprievodcom, alebo pri návšteve Archeologického múzea, nadviazali nové priateľstvá a dohodli sa na spolupráci pri realizácii projektov Erasmus+ v budúcnosti.

Posledná mobilita projektu O krok vpred bola zrealizovaná v októbri. Kurz Innovative Approaches to Teaching sa uskutočnil v Prahe, v Českej republike. Cieľom kurzu bolo napomôcť zvyšovať kvalitu a efektivitu  vzdelávacieho procesu prostredníctvom rôznych inovatívnych vyučovacích metód a techník, zameraných na žiaka. Účastníci si zvýšili zručnosti pri využívaní digitálnych zdrojov, mediálnej gramotnosti, získali širšie pochopenie systémov vzdelávania rôznych krajín, obohatili si komunikačné zručnosti, zlepšili cudzojazyčné kompetencie, rozšírili odbornú slovnú zásobu.

Okrem kurzov sme realizovali rôzne sprievodné aktivity, ktoré boli tiež pre nás prínosom. Aj vďaka nim sme získali rôzne praktické zručnosti, ktoré sú dôležité pre našu prácu a odborný rozvoj, zlepšili sme si vedomosti v danej oblasti - napr. napríklad zrealizovaná aktivita k ErasmusDays, aktivita k eTwinning Spring Campaign 2020, realizácia eTwinningového projektu Malí - veľkí programátori, Hour of Code 2020, Code of the Week 2020, 2021...

Realizácia projektu O krok vpred napomohla učiteľom a žiakom tejto školy oboznámiť sa so základnými koncepciami a s praktickými ukážkami programovania v bežnej výučbe, pracovať s vhodným edukačným softvérom, oboznámiť sa so spôsobmi využitia robotických hračiek a elektronických stavebníc vo vyučovaní, prakticky vyskúšať a využívať cenovo dostupné roboty vo výučbe v ZŠ, zatraktívniť žiakom svet vedy a techniky, zvýšiť úroveň vedomostí v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií a pritom zvyšovať jazykové komunikačné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti cudzích jazykov.

Prečítané 60 krát
Viac z tejto kategórie: « Inovatívne prístupy k vyučovaniu