Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 03 november 2021 11:19

Inovatívne prístupy k vyučovaniu

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Kurz Inovatívne prístupy k výučbe sa uskutočnil v termíne 11.10.2021 – 15.10.2021 v Prahe. Cieľom kurzu bolo pomáhať zvyšovať kvalitu a efektivitu  vzdelávacieho procesu v ktorejkoľvek triede.

Podpora kreativity, organizovanie projektov, integrácia menšinových žiakov alebo využívanie IKT ako nástroj na rozvoj kritického myslenia sú príklady modulov kurzu, ktoré rozšírili vyučovanie. Obsah vzdelávania bol rozvrhnutý v deviatich moduloch, viedlo ich viacero lektorov, Česko, India. Pracovalo sa v skupinách, kde sa vymieňali nápady a získavali nové zručnosti, prebiehalo „učenie sa praxou“ prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na spoluprácu a reflexiu. Zlepšili sme si zručnosti na používanie rôznych inovatívnych vyučovacích metód a techník, ktoré sú zamerané na študenta.   Zvýšili sme si zručnosti pri využívaní otvorených a digitálnych zdrojov, rozvoj digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti, používanie IKT.

Zoznámili sme sa s kolegami rôznych národností v rámci EÚ, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko, Grécko, zapojili sme sa do medzikultúrneho vzdelávania, vymieňali sme si nápady a vybudovali sieť pre budúcu medzinárodnú spoluprácu.

Získali sme širšie pochopenie praktík, politík a systémov vzdelávania rôznych krajín, začali sme pestovať vzájomné vzťahy a medzikultúrne povedomie.

Obohatili sme si komunikačné zručnosti, zlepšili cudzojazyčné kompetencie, rozšírili odbornú slovnú zásobu, týmto sme  podporili širokú jazykovú rozmanitosť EÚ

Prečítané 119 krát