Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 09 január 2018 00:07

Európsky deň jazykov 2008

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Európska únia oslavuje 26. septembra jazykovú rôznorodosť svojich členských štátov. Spoločné oslavy sú vyjadrením obdivu a úcty k bohatému kultúrnemu dedičstvu a tradíciám, ktoré sú súčasťou všetkých jazykov Európy, ale aj pripomenutím významu jazykového vzdeláv ania, dôležitosti podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov. Tohto roku okrem zdôrazňovania potreby celoživotného vzdelávania sa oslavy sústredili aj na oslavu 10. výročia Charty regionálnych a minoritných jazykov.

Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné oslavovala tento deň po tretí raz od 26. septembra do 6. októbra 2008. Oslavy začali rozhlasovou reláciou. Na hodinách anglického jazyka žiaci zhotovovali knižné záložky s nápismi v angličtine a zúčastnili sa divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Žiaci, ktorí sa učia nemecky jazyk, oslavu jazykovej rôznorodosti spojili s Dňom eura, písali euroverše, besedovali o Nemecku . Frankofónni žiaci sa zišli na prezentácii projektu Záhrady Európy z Programu celoživotného vzdelávania Comenius - Školské partnerstva v CVČ Dúha a na 1. zasadnutí Klubu Európa napísali listy priateľom v Oullins pri Lyone vo Francúzsku. V tomto období sa skupina učiteľov zúčastnila projektového stretnutia v meste Recanati v Taliansku, kde spresňovali úlohy z multilaterálneho projektu Záhrady Európy vo francúzskom jazyku na roky 2008 – 2010, do ktorého sa zapojili žiaci a učitelia z Francúzska, z Portugalska, z Talianska a zo Slovenska. Európska únia podporuje množstvo rôznych programov a činností určených na podporu štúdia cudzích jazykov. Naučiť sa jazyk druhých ľudí je dobrou cestou k vzájomnému porozumeniu a prekonaniu kultúrnych rozdielov.

Prečítané 129 krát