Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 29 august 2018 18:04

Organizácia školského roku 2018/2019

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2018 (piatok).

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 23. december 2018 - 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 15. február 2019 (piatok) 18. február – 22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
veľkonočné 17.apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)
Prečítané 895 krát