Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 29 august 2018 18:04

Organizácia školského roku 2019/2020

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 - 7. január 2020 8. január 2019 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné 28. február 2020 (piatok) 2. marec – 6. marec 2020 9. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)
Prečítané 1959 krát