Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 27 jún 2016 21:34

O projekte pred záverom školského roka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

SOS Planet - A Robotics Project je názov medzinárodného projektu, na ktorom sme začali pracovať v tomto školskom roku spolu s projektovými partnerskými školami zo Španielska, Grécka, Turecka a Poľska.

Náš žiacky projektový tím sa po niekoľkých výmenách zastabilizoval a v súčastnosti ho tvoria len dievčatá 8. a 7. ročníka. 
Hlavnou úlohou projektového tímu bolo tohto roku získať predovšetkým základy programovania s využitím robotov Lego Mindstorm EV3 a tabletov iPad a splniť stanovené misie. 

Základná súprava Mindstorm EV3, ktorú projektový tím používa pri riešení projektových aktivít je optimalizovaná pre prácu v triede. Žiaci v nej nájdu všetko potrebné pre modelovanie, programovanie a testovanie reálnych robotických zariadení. Obsahuje inteligentnú EV3 kocku – malý počítač, ktorý dokáže riadiť výstupy na základe analýzy dát zo vstupných senzorov. Umožňuje Bluetooth a Wi-Fi komunikáciu s programovacím zariadením, ktorým už nemusí byť len počítač, resp. notebook, ale aj tablet, či smartphone. Aj pomocou mobilných zariadení sa k najnovším školským robotickým súpravám dá pristupovať k záznamu a spracovaniu dát pre roboty LEGO.

Po úvodnom zoznámení sa projektového tímu s robotickou stavebnicou sa žiačky projektového tímu pustili do prvej stavby základného robota. O tom, že to nebola ľahká úloha svedčí prvé video, ktoré bolo zverejnené na našej webovej stránke v decembri tohto školského roka.
Nasledovali prvé kroky v programovaní. Po úvodnom školení a oboznámení so základnou problematikou a odbornou terminológiou v anglickom jazyku začali naše členky tímu spoznávať jednotlivé príkazy v prostredí programovania. 

Prvá misia bola rozdelená na tri problémové úlohy.
Prvou úlohou bolo naprogramovať robota tak, aby navštívil partnerské krajiny. Na splnenie tejto úlohy mohli žiaci použiť len programovacie príkazy na ovládanie motorov robota (pomocou rotácii a stupňov otáčok motora).
Cieľom druhej problémovej úlohy bolo navštíviť partnerské krajiny použitím farebného senzora.
Treťou problémovou úlohou bolo priniesť do každej krajiny ich národnú vlajku a nechať ju tam, pričom museli použiť stredný “medium” motor. 

Výstupom riešenia prvej misie sú vytvorené videomanuály, ktoré budú zároveň súčasťou pripravovanej elektronickej knihy - učebnice programovania. Uvedené výstupy sú zverejnené na webovej stránke našej školy v časti projekty.

Druhou misiou, na ktorej pracuje projektový tím v súčasnosti je ekologický aspekt projektu. Cieľom členov projektového tímu je zamerať misiu na recykláciu s použitím stredného “medium” motora a senzorov (colour, gyro a ultrasonic) a preniesť prostredníctvom robotov odpad rozdelený podľa recyklovania na plast, papier alebo sklo. 

Keďže celý projekt je vedený v duchu environmentálnych problémov súčastnosti, ďalšie projektové aktivity sú zamerané na tvorbu videoprezentácií o danej problematike. Žiaci po úvodnom zvládnutí terminológie z oblasti klimatických zmien usilovne pracovali na témach týkajúcich sa globálneho otepľovania a topenia ľadovcov, skleníkového efektu, odlesňovania a pod. aj na hodinách anglického jazyka, nakoľko práve téma klimatických zmien bola ústrednou témou posledných lekcií anglického jazyka v rámci TVVP ôsmeho ročníka, čo nám umožnilo prepojenie danej problematiky projektu s hodinami anglického jazyka. Prostredníctvom svojich príspevkov vytváraných v prostredí Adobe Spark Video, Adobe Spark Page, iMovie, Pinnacle či Keynote sa snažia vytvoriť odkaz pre svojich spolužiakov ale aj širšiu verejnosť o dôležitosti ochrany životného prostredia poukázaním na globálne environmentálne problémy súčasnosti.

Prečítané 711 krát