Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 29 jún 2022 11:38

Dejepisné zastávky nášho regiónu - outdoorové vyučovanie #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Druhé naše outdoorové dejepisno-geologické vyučovanie realizované v rámci projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu sme absolvovali v okrese Medzilaborce.


Hlavnou materiálnou pomôckou našich žiakov boli mobilné telefóny s nainštalovanými aplikáciami ActionBound, PlantNet a GPS coordinate. Uvedené aplikácie im pomohli splniť naplánované ciele vyučovania, pomocou ktorých spoznávali región, jeho históriu ale aj históriu Zeme a náš región z geologického a botanického hľadiska.

Vyučujúci pre nich pripravili netradičné hodiny dejepisu a geológie nielen tým, že sa celé vyučovanie odohrávalo na autentickom území mimo školy, ale aj preto, že do hodín integrovali bádateľsky orientované vyučovanie podporované digitálnymi technológiami.

Aplikácia ActionBound je nástroj, ktorý umožňuje získavanie poznatkov vlastnou aktivitou žiakov, ich skúmaním a gamifikáciou. Podstatou aplikácie je vytvorenie tzv. pátracej hry priamo v teréne formou riadených exkurzií. Actionbound je webovým nástrojom, ktorý je prepojený s aplikáciou. Online rozhranie Actionbound slúži na vytvorenie a editáciu tzv. boundov, ktoré žiaci hrajú cez svoje mobilné zariadenia. Vstupným kľúčom k hre je vytvorený QR kód. Aplikácia plní úlohu virtuálneho sprievodcu v teréne a navigátora a zároveň slúži ako digitálny záznamník progresu riešenia celej úlohy.

Žiaci rozdelení do skupín začali svoju hru, resp. tematicky zamerané blokové vyučovanie mapovaním bojov prvej a druhej svetovej vojny.

Začali sme v Medzilaborciach prehliadkou najväčšej expozície 1. svetovej vojny na Slovensku, ktorá sa nachádza v budove Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach. Expozícia "Bojov v Karpatoch - Medzilaborce 1914/1915" preniesla našich žiakov do vojnového obdobia cez vstupnú chodbu expozície, ktorá je konštruovaná symbolicky a žiaci tak vstúpili do expozície cez zákop. Expozíciu dopĺňali dobové uniformy, výstroj a výzbroj armád, úryvky z dobových denníkov či vojenských hlásení a pod.

Pred vstupom na 1. historickú zastávku nášho regiónu si žiaci vytvorili spoločnú fotografiu tímu, určili GPS súradnice miesta a po prehliadke expozície ich do druhého kola posunul kvíz, ktorý sa viazal s udalosťami 1. svetovej vojny.

Druhou dejepisnou zastávkou bol vojenský cintorín v Palote. Tu sme sa zdržali trochu dlhšie a okrem "vychutnania" si trošku dlhšej túry k Slovensko - Poľským hraniciam bolo úlohou žiakov opäť zaznačiť GPS súradnice miesta, odfotiť vstup na vojenský cintorín a nielen to. Pomocou aplikácie PlantNet skupiny žiakov identifikovali zástupcov miestnej flóry.

Tretia dejepisná zastávka nás preniesla do prvej oslobodenej obce na území bývalého Československa, do obce Kalinov, plnej historických artefaktov a symbolov prvej, ale aj druhej svetovej vojny. Úlohou žiakov bolo nájsť v obci aspoň jeden z artefaktov pripomínajúcich vojnovú históriu obce, fotografiu artefaktu doplniť GPS súradnicami navštíveného miesta, napísať text nachádzajúci sa na piedestáli Pamätníka osloboditeľom. Pomocou aplikácie PlantNet opäť identifikovali zástupcov miestnej flóry.

Poslednou dejepisnou zastávkou bol Monastyr v Krásnom Brode. Historicky bohaté miesto nás neprenieslo len do 14. storočia, ale až do obdobia treťohôr a štvrtohôr, kedy počas intenzívnej horotvornej a sopečnej činnosti vznikalo geologické podložie regiónu tvorené prevažne pieskovcami a ílovcami. Úlohou žiakov bolo identifikovať troch zástupcov hornín v regióne, zaznamenať GPS súradnice v tvare °, ', " do spoločnej fotografie zúčastnených žiakov a ukončiť hru.

To ako sa skupinám siedmakov a deviatakov darilo v pátracej súťaži, si môžete pozrieť v zaznamenaných výsledkoch:
https://en.actionbound.com/result/629770d9fce6ba65d923a985
https://en.actionbound.com/result/62975dd07743148e20993caa
https://en.actionbound.com/result/62975d7715a6d64608d15723
https://en.actionbound.com/result/62975d9ffce6ba9b03220b2b
https://en.actionbound.com/result/62975db6fce6ba6c5f220d73
https://en.actionbound.com/result/62975f61fce6ba431422371e
https://en.actionbound.com/result/62975fdf5b3d8029efc6bbcc
https://en.actionbound.com/result/62975ea9f178db44cc48d01c
https://en.actionbound.com/result/629770d9fce6ba65d923a985

Po návrate do školy sa v tomto kole "dejepisných zastávok" realizovali najmä naši siedmaci, ktorí po absolvovaní rovesníckeho vyučovania (ďakujeme chlapcom 9B triedy - Jaroslav Hirjak a Viliam Petrík za skvele odvedenú prácu učiteľov) vytvorili mapy bojov a charakteristiky regiónu s využitím Google Map.

Výstupy projektu:

Prečítané 244 krát