Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

sobota, 22 október 2022 16:31

Záverečné výstupy projektu

Digital Stories - SLOVAKIA - The Right To Play

Here are the main outputs from the 1st short - term exchange of groups of pupils which took place in Slovakia, Humenne, 10th February 2020 to 14th February 2020

TEAM_1_Digital story in ENGLISH


TEAM_1_Digital story in SLOVAK LANGUAGE 


TEAM_1_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_1_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in GREEK 

 

TEAM_2_Digital story in ENGLISH


TEAM_2_Digital story in SLOVAK LANGUAGE 


TEAM_2_Digital story in PORTUGUESE 

TEAM_2_Digital story in ITALIAN 


TEAM_2_Digital story in GREEK

 

TEAM_3_Digital story in ENGLISH


TEAM_3_Digital story in SLOVAK LANGUAGE 

Place For Filming - SLOVAKIA

It was difficult task for our students but they were hard-working and the collaboration and cooperation in the international teams during the 1st short - term exchange of the groups of the pupils was such a great.

Here are the final outputs of five international teams about the place they are going to use for filming their digital stories about the Right to play.

 

 MANOR HOUSE IN HUMENNE - in ENGLISH

 

Team No. 1 in ENGLISH

Team No. 1 - Mannor House in SLOVAK LANGUAGE

Team No. 1 - Mannor House in ITALIAN LANGUAGE

Team No. 2 -  in ENGLISH

 

Team No. 2 - Mannor House in SLOVAK LANGUAGE

Team No.2 - Mannor House in ITALIAN LANGUAGE

 

Team No. 3 -  in ENGLISH

Team No. 3 - Mannor House in SLOVAK LANGUAGE

Team No.3 - Mannor House in ITALIAN LANGUAGE

 

Team No. 4 -  in ENGLISH

Team No. 4 - Mannor House in SLOVAK LANGUAGE

Team No. 4- Mannor House in ITALIAN LANGUAGE

Team No. 5 -  in ENGLISH

Team No. 5 - Mannor House in SLOVAK LANGUAGE

Team No. 5 - Mannor House in ITALIAN LANGUAGE

 

(1- 5)  in GREEK

Mannor House for all teams in  PORTUGUESE

Digital Stories - ITALY - The Right To Have A Family

Here are the main outputs from the 4th short - term exchange of groups of pupils which took place in Catanzaro, Italy, 20th June 2022 to 24th June 2022.

 

TEAM_1_Digital story in ENGLISH

TEAM_1_Digital story_SLOVAK LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in GREEK


TEAM_1_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_2_Digital story in ENGLISH

TEAM_2_Digital story_SLOVAK LANGUAGE


TEAM_2_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_2_Digital story in GREEK


TEAM_2_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_3_Digital story in ENGLISH

TEAM_3_Digital story_SLOVAK LANGUAGE


TEAM_3_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_3_Digital story in GREEK


TEAM_3_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_4_Digital story in ENGLISH

TEAM_4_Digital story_SLOVAK LANGUAGE


TEAM_4_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_4_Digital story in GREEK


TEAM_4_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_5_Digital story in ENGLISH

TEAM_5_Digital story_SLOVAK LANGUAGE


TEAM_5_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_5_Digital story in GREEK


TEAM_5_Digital story in PORTUGUESE

 

Place For Filming - ITALY

Place for filmining in Italy, Catanzaro

in official project language - English

SLOVAK LANGUAGE

GREEK

ITALIAN LANGUAGE

PORTUGUESE

Introducing the place of filming by Italian school before filming

 

Digital Stories - PORTUGAL - The Right To Have An Opinion

Here are the main outputs from the 3rd short - term exchange of groups of pupils which took place in Familicao, Portugal, 16th May 2022 to 20th May 2022.

 

TEAM_1_Digital story in ENGLISH

 TEAM_1_Digital story in SLOVAK LANGUAGE 

TEAM_1_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in GREEK

TEAM_1_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_2_Digital story in ENGLISH

 TEAM_2_Digital story_SLOVAK LANGUAGE 

TEAM_2_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_2_Digital story in GREEK

TEAM_2_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_3_Digital story in ENGLISH

 TEAM_3_Digital story_SLOVAK LANGUAGE 

TEAM_3_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_3_Digital story in GREEK

TEAM_3_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_4_Digital story in ENGLISH

 TEAM_4_Digital story_SLOVAK LANGUAGE 

TEAM_4_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_4_Digital story in GREEK

TEAM_4_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_5_Digital story in ENGLISH

 TEAM_5_Digital story_SLOVAK LANGUAGE 

TEAM_5_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_5_Digital story in GREEK

TEAM_5_Digital story in PORTUGUESE

 

Place For Filming - PORTUGAL

This is the place we chose for digital story in Portugal 

Rua Direita-Famalicão

The description of the place which was chosen by hosting school from Portugal:

Rua Direita is one of the oldest and most important
streets in Vila Nova de Famalicão.
It is a true picture postcard of the city.
In the 19th century, Rua Direita was the political and
social center of the then town, and the first Town Hall
was located in the Casa da Cultura, when the
municipality was founded in 1835.
In the early 19th century, Rua Direita was almost the
only street in this modest village and mandatory
passage for anyone who crossed it, going from Porto
to Braga, Barcelos or Guimarães...
This way Rua Direita would be the shortest route
between entering and leaving the village.

 

Here are the final outputs of five international teams about the place with historical and cultural meaning in Famalicão

ENGLISH

SLOVAK LANGUAGE 

GREEK 

ITALIAN LANGUAGE 

PORTUGUESE 

 

Digital Stories - GREECE - Everyone Must Know Child Rights

Here are the main outputs from the 2nd short - term exchange of groups of pupils which took place in Archanes, Crete, Greece, 2nd May 2022 to 6th May 2022

 

TEAM_1_Digital story in ENGLISH

TEAM_1_Digital story in SLOVAK LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_1_Digital story in GREEK


TEAM_1_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_2_Digital story in ENGLISH

TEAM_2_Digital story in SLOVAK LANGUAGE


TEAM_2_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_2_Digital story in GREEK


TEAM_2_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_3_Digital story in ENGLISH

TEAM_3_Digital story in SLOVAK LANGUAGE


TEAM_3_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_3_Digital story in GREEK


TEAM_3_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_4_Digital story in ENGLISH

TEAM_4_Digital story in SLOVAK LANGUAGE


TEAM_4_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_4_Digital story in GREEK


TEAM_4_Digital story in PORTUGUESE

TEAM_5_Digital story in ENGLISH

TEAM_5_Digital story in SLOVAK LANGUAGE


TEAM_5_Digital story in ITALIAN LANGUAGE


TEAM_5_Digital story in GREEK


TEAM_5_Digital story in PORTUGUESE

Place For Filming - GREECE

The place which was chosen by hosting school from Greece and its description:

Archanes village

Archanes is 14 km from the capital Heraklion and only 7 km from the Knossos Palace. It’s one of the most picturesque settlements of Crete. The area boasts a particular natural environment: gorges, mountains, olive groves, vineyards, rare flora and fauna. The exemplary restoration of the rural town gave the settlement the European Award for Village Reformation. Local archaeological sites reveal that there has been continuous habitation in the area for 5000 years.
 
Τhe village is built at the foot of the anthropomorphic mountain Juchta, with altitude of 811 m. According to tradition, the god Zeus was buried there.

 

Fourni forest

Fourni is a green hill in Kato Archanes, about 12 km south of Heraklion. The artificial forest that exists there, is an ideal destination if you like nature. There are even tables and a small playground. It is worth visiting for walking, cycling or just for a picnic. Just beyond the forest, there is a stone theater. During the summer months there are concerts in it, theatrical etc. The view of Archanes from there is amazing.
A rich cemetery was discovered on Fourni hill, which is one of the most important archeological sites in Crete. Many of the findings are on display at the Archaeological Museum of Heraklion and the Archaeological Museum of Archanes.

 

 

Filming place description in national languages:

SLOVAK LANGUAGE 

GREEK 

PORTUGUESE 

ITALIAN LANGUAGE 

 

The places where we will record digital story (video)

 

piatok, 24 jún 2022 07:55

Mobilita Taliansko - Deň 5

Záverečný deň mobility bol zároveň posledným dňom, ktorý ukončil plánované krátkodobé výmeny skupín žiakov v rámci riešenia projektu programu Erasmus+, Detské práva v digitálnych príbehoch.

štvrtok, 23 jún 2022 07:37

Mobilita Taliansko - Deň 4

Predposledné dopoludnie poslednej mobility projektu Detské práva v digitálnych príbehoch strávili naši žiaci spolu s ich spolužiakmi z Portugalska, Grécka a Talianska znova pracovne.

streda, 22 jún 2022 07:28

Mobilita Taliansko - Deň 3

Tretí deň mobility sa už tradične spája s dňom exkurzií a outdoorových vyučovacích hodín. Výnimkou nebola ani táto mobilita.

utorok, 21 jún 2022 07:19

Mobilita Taliansko - Deň 2

Dopoludnajšie hodiny druhého dňa mobility strávili naši žiaci v laviciach talianskej školy. Rozdelení do piatich medzinárodných tímov v zastúpení každej partnerskej krajiny začali pracovať na hlavných projektových výstupoch mobility.

pondelok, 20 jún 2022 07:10

Mobilita Taliansko - Deň 1

Dnešným dňom začala posledná plánovaná krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Detské práva v digitálnych príbehoch, ktorý je školským partnerským projektom programu Erasmus+.

nedeľa, 03 júl 2022 07:30

Ročníková práca 9.B

V poslednom roku nášho pôsobenia v základnej škole v triede so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk sme sa rozhodli svoju ročníkovú prácu zamerať na outdoorové vyučovanie. Hodiny biológie zamerané na geológiu a petrológiu by boli nudné, keby sme ich strávili len v učebni biológie a v tom množstve minerálov a hornín, ktoré sme spoznávali, by sme sa určite stratili.
utorok, 03 máj 2022 21:43

Mobilita Grécko - Deň 1

Dnešným dňom (2. mája) sa oficiálne začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov zapojených do projektu programu Erasmus+ s názvom Detské práva v digitálnych príbehoch.

pondelok, 02 máj 2022 20:07

Mobilita Grécko - Deň 0

Takmer na konci tretieho prolongovaného roku riešenia projektu programu Erasmus+ sa opäť na našej škole začali realizovať fyzické mobility - výmenné pobyty žiakov našej a partnerských škôl, zapojených do projektu venovaného detským právam, ktoré boli schválené ešte v r. 1989 Valným zhromaždením OSN.

Dňa 22. 04. sme si pripomenuli Deň Zeme. Tento deň sa do kalendára ekológov oficiálne zapísal 22. 04. 1971 a neskôr od roku 1990 si ho každoročne pripomíname ako medzinárodný deň Zeme.
Naša škola, ktorá je od minulého školského roku zaradená do svetovej siete Eco-schools preto včlenila problematiku ochrany životného prostredia najmä do vyučovania prírodovedných predmetov, ale aj do vyučovania anglického jazyka, kde sme využili už niekoľko rokov používanú metódu CLIL.

Strana 1 z 22