Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 23 október 2019 17:14

#ErasmusDays na 1.stupni

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V dňoch 10.-12.októbra 2019 sa Slovensko prvýkrát zapojilo do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays s cieľom prezentovať program Erasmus+ v jeho rozmanitosti, predstaviť výsledky a pozitívny dopad v oblasti vzdelávania.

Aj naši žiaci na 1.stupni z tried 3.A a 4.C sa pod vedením tr.učiteliek zoznámili s projektom Erasmus+ , konkrétne so schváleným projektom KA2 Malí programátori. S cieľom zapojiť sa v budúcnosti do výmenných pobytov v zahraničí, sme upriamili pozornosť na štúdium anglického jazyka. Žiaci čítali knižky plné rôznych príbehov známej animovanej rozprávky Peppa the Pig v angličtine. Učili sa pracovať so slovníkmi, neznáme slová si vyhľadať, zaznamenať do čitateľských denníčkov, porozumieť čítanému textu , a tak si rozširovať slovnú zásobu. Nakoniec vytvorili v programe Toondoo komiksy, v ktorých príbehy ožili pred ich očami. Okrem vytvárania komiksov v Toondoo sa deti oboznámili s tvorbou komiksov aj na stránke https://www.makebeliefscomix.com. Táto aktivita bola zaregistrovaná na https://www.erasmusdays.eu/event/mali-programatori . Štúdium cudzích jazykov otvára brány do sveta poznania a široké spektrum možností. Budujeme vzťah k jazykovému vzdelávaniu už od útleho detstva, čím rozširujeme možnosť vzdelávania sa na jazykových pobytoch, či pracovných stážach v zahraničí.

Prečítané 721 krát