Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 01 apríl 2022 11:19

Projekt Kick-Up! nakopol náš školský parlament

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Jednou z najdôležitejších oblastí aktivít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktoré vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky je podpora participácie mladých ľudí a žiackej participácie. Práve projekt Kick-up! sa o to usiluje už druhý rok.

Obsah projektu tvorí súbor metodických príručiek a séria odborných webinárov, ktoré sú určené koordinátorom i členom školských parlamentov. Účasť v projekte má školám pomôcť kvalitne budovať a viesť školské parlamenty, prispieť nielen k väčšej spoluúčasti žiakov na chode školy, ale aj pozitívnejšiemu vnímaniu školského prostredia žiakmi a osvojovaniu si občianskych kompetencií, ktoré patria k nevyhnutným pre život v 21. storočí.

Naša škola je súčasťou projektu od septembra tohto roku. Sieťové stretnutia koordinátorov i predsedov školských parlamentov a odborné webináre nás inšpirovali k viacerým aktivitám nielen na pôde školy.Školský parlament intenzívne spolupracuje s koordinátorkami mediálnej výchovy a výchovy k ľudským právam, s projektom Škola podporujúca zdravie, snaží sa o rozvoj kvalitných medziľudských vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy, zároveň je otvorený spolupráci s rodičmi a ďalšími komunitami mimo školského prostredia.

V tomto školskom roku školský parlament participoval na týchto aktivitách: dobrovoľná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých “Biela pastelka”, výzva “Zasaď strom!” (spolupráca mestských školských parlamentov), Halloweenske vyučovanie, Medzinárodný deň ľudských práv - poznajme svoje práva,  “Krabice plné lásky” (vianočná zbierka pre seniorov), hlasovanie o najkrajšiu jesennú dekoráciu, Valentín - ranné prekvapenia pre všetkých a valentínska pošta, Deň učiteľov, Starší žiaci čítajú mladším - medziročníkové vyučovanie.

Prečítané 480 krát