štvrtok, 15 september 2016 18:05

Klub nadaných detí už aj u nás

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(17 hlasov)

Na našej škole máme triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a špecifickým nadaním na cudzí jazyk. V týchto triedach sa vzdelávajú žiaci, ktorí sú nadaní v jednej alebo viacerých vzdelávacích oblastiach, žiaci s bystrou logickou úvahou, matematickou a logickou predstavivosťou, verbálnym myslením alebo výbornou tvorivosťou.

Majú veľa záujmov, sú zvedavé na všetko, čo sa okolo nich deje. Radi sa zapájajú do rôznych projektov, súťaží a aktivít.Založiť Klub nadaných detí, kde by práve títo žiaci mohli rozvíjať svoje nadanie, bolo naším prianím . Veľmi nás teší, že sa to v tomto školskom roku podarilo práve na našej škole, pretože takýchto klubov pre nadané deti nie je veľmi veľa. 

Náš KLUB NADANÝCH DETÍ ako projekt podporilo dotáciou aj mesto Humenné spolu s vedením našej školy, za čo nesmierne ďakujeme. V KND sa budú stretávať žiaci 3.A a 4. A spolu s vedúcimi KND Mgr. Ivanou Čepovou a PaedDr. Ingrid Závodskou. Čakajú ich zaujímavé aktivity, tvorivé dielne, kvízy, logické úlohy a rébusy. Zoznámia sa so zaujímavými ľuďmi, remeslami, navštívia pekné miesta, galérie, hrady. Činnosť KND bude naozaj pestrá. Logické myslenie, stratégie, verbálne myslenie, matematickú, priestorovú i technickú predstavivosť si budú môcť žiaci rozvíjať prostredníctvom hrania spoločenských hier- Activity, Šachy, Kris - Kros, Abaku, Tučniaci, Sudoku, Domino,Tik- tak Bum...  Konštruovanie a skladanie stavebníc Lega,Merkúr, Seva, práca s papierom - Origami, Tangram, napínavé pokusy, experimenty a zaujímavá veda, pozorovanie prírody, turistika, práca s lupou a mikroskopom, netradičné športy, práca s digitálnymi technológiami, fotoaparátom, ipadom - to všetko bude náplňou KND. 

V rámci projektu Založenia KND sa budú môcť žiaci zapojiť aj do viacerých súťaží. Z materiálov vytvorených v Klube nadaných detí vytvoríme zbierku pracovných listov, prezentácie, fotoknihu a online knihu, ktorú budú môcť využiť v práci s nadanými deťmi aj ostatní pedagógovia a vychovávatelia. Činnosť a aktivity KND budeme uverejňovať aj na webovej stránke Klubu a stránke našej školy.

Tak si zaželajme úspešný štart a veľa radosti a pekných zážitkov v Klube!

 

 

 

Prečítané 747 krát