Naše stránky používajú súbory cookies.

streda, 07 november 2018 22:01

Vyučovanie našich žiakov prezentované na odbornom seminári v Prešove

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Dňa 24. októbra sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil seminár Učíme nadaných žiakov. Medzi účastníkmi boli učitelia, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, rodičia aj študenti vysokých škôl. Na seminári odzneli zaujímavé prednášky odborníkov, týkajúce sa výučby nadaných detí.

Jednou z prednášajúcich bola aj pani učiteľka Ivana Čepová, ktorá prezentovala našu školu a predstavila realizáciu medzinárodných projektov so svojimi žiakmi. Pani učiteľka poskytla účastníkom seminára praktické nápady na začlenenie programovania a robotiky do vyučovania. Predstavila ich využitie v jednotlivých predmetoch ročníkov 1. stupňa Základnej školy.

Seminárom sprevádzala Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková, z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. 

Program odborného seminára:

8.00 - 8.15 Otvorenie odborného seminára Učíme nadaných žiakov

8.15 - 9.00 Kritické myslenie - kľúčová kompetencia 21. storočia (doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky)

9.00 - 9.40 Nadané deti a inklúzia (doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie)

9.45 - 10.30 Ozoboti rozprávajú - programovanie hrou (Mgr. Ivana Čepová, Základná škola, Dargovských hrdinov 19 v Humennom)

11.00 - 11.30 Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným (Mgr. Ľuboš Lukáč, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove)

O výučbe nadaných žiakov 11.30 - 12.15 Logošach a voľnočasové aktivity (Mgr. Helena Botková, Základná škola, Hrnčiarska 13 v Humennom)

12.15 - 13.00 Virtuálna realita vo výchovno-vzdelávacom procese(PaedDr. Katarína Hvizdová, Základná škola, Ul. karpatská 803/31 vo Svidníku)

Organizátormi odborného seminára Učíme nadaných žiakov boli: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad - Odbor školstva v Prešove a Mesto Prešov.

Prečítané 374 krát