Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 17 marec 2018 19:49

Logická olympiáda 2018

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 6. ročníka celoslovenskej LOGICKEJ OLYMPIÁDY 2018 pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním do 15 rokov.

Súťaž má 2 kolá – školské a celoštátne, pričom súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:
kategória A pre žiakov 1. – 4. ročníka
kategória B pre žiakov 5. – 9. ročníka

Školské kolo na našej škole sa uskutočnilo dňa 22.02.2018. V kateg. A súťažilo spolu 48 žiakov a v kateg. B 68 žiakov, ktorí si preverili  zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Test pozostával zo 14 úloh. Tie boli hodnotené 1 bodom. Súčet bodov celého testu bol 14 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal  žiak, ktorý získal minimálne 9 bodov za správne vyriešené úlohy.
Dvaja najúspešnejší riešitelia z každej kategórie postupujú do celoslovenského finálového kola, ktoré sa bude konať 11.apríla 2018 v Prešove (podrobnejšie informácie na stránke http://logickaolympiada.sk/lo-2018.html ).

Víťazi školského kola:
Kategória A:
1. miesto:  Samuel Fejko  4.A
2. miesto:  Igor Chomča  4.A

Kategória B:
1. miesto:  Dominik Luksaj  6.A
2. miesto:  Tomáš Drugda  9.A

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce.

Prečítané 712 krát