Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 27 január 2018 18:48

Vyhodnotenie zberu papiera

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tak ako po minulé roky, aj tento rok bol v dňoch od 21. do 23. 10. 2009 vyhlásený na našej škole zber papiera. Do tohto zberu sa mohli zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka.

O tom, že nám naše životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte nazbieraného papiera, a to 23 328 kg. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do tejto akcie nejakým tým kilom papiera a samozrejme aj všetkým pomocníkom. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí svoje deti podporili a pomohli im.
A takto to celé dopadlo:

1. STUPEŇ:

Trieda Počet kg
Priemer kg

na žiaka

Poradie
1.A
605 50,41 3.
1.B
1608 73,09 1.
1.C
824 35,82
1.D 382 16,60
2.A
544 45,33
2.B
559 46,58
2.C
571 24,82
2.D
389 18,52
3.A
716 28,64
3.B
1732 72,16 2.
3.C
583 24,29
4.A
790 28,21
4.B
1015 37,59
4.C
782 41,15
Spolu 11 100
37,62
2. STUPEŇ:

Trieda
Počet kg
Priemer kg

na žiaka

Poradie
5.A 786 32,75
5.B 546 22,75
5.C 343 17,15
6.A 462 25,66
6.B 1102 45,91 2.
6.C 743 29,72
7.A 917 38,20
7.B 919 31,68
7.C 833 28,72
8.A 540 21,60
8.B 738 27,33
8.C 1565 57,96 1.
9.A 557 22,28
9.B 266 11,56
9.C 595 25,86
9.D 1094 43,76 3.
Spolu 12 006
Škola 222
Škola spolu
23 328

Prečítané 721 krát