streda, 10 január 2018 11:55

Moja rodina

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rodina je už po stáročia pokladaná za základnú jednotku spoločnosti. Poskytuje dieťaťu najlepšie podmienky zdravého duševného a telesného vývoja. Dáva pocit bezpečia a citového zázemia nielen dieťaťu, ale aj všetkým členom domácnosti.
Rodina je miestom, kde sa organizuje a trávi voľný čas, odpočíva sa a prežívajú sa intímne chvíle. Je miestom, kde všetci komunikujú a spolupracujú, majú svoje role a zodpovednosť a harmonicky sa rozvíja osobnosť jej členov.
    15.mája si každoročne pripomíname medzinárodný deň rodín. Pri príležitosti tohto sviatku sa žiaci našej školy pod vedením p. vychovávateľky J.Cirbusovej zúčastnili súťaže v kreslení na asfalt. 22 detí vybraných zo všetkých oddelení ŠKD sa s nadšením pustilo do práce. Farebnými obrázkami svojej rodiny skrášlili priestranstvo pred budovou školy, ktoré obdivovali spolužiaci a náhodní okoloidúci. Zaslúženou odmenou pre súťažiacich za ich krásne výtvory bola sladkosť, ktorá potešila každého z nich.

Prečítané 15 krát