Vážení rodičia, na účet vedený vo VÚB zriadený na účely prijíma 2% zaplatenej dane z príjmov v šk. roku 2016/2017 bolo Vami poukázaných 1 745,83 €. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo zaplatenej dane z príjmov práve nášmu rodičovskému združeniu. Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie projektov, do ktorých bola škola zapojená a na kúpu učebných pomôcok pre žiakov.

Naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu a zároveň o podporu činnosti nášho rodičovského združenia:

Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19

Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Humenné, 066 01, Dargovských hrdinov 19

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/1833

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete nižšie

Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby


VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Poučenie k vyplneniu tlačiva