Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 19 september 2017 14:12

Logické sústredenie nadaných žiakov na Sninských rybníkoch - 3. deň

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Tretí deň sústredenia sme sa venovali riešeniu kvízov na stránke Kahoot a programovaniu minirobotov Ozobot BIT. Jeden z kvízov sa týkal Observatória na Kolonickom sedle. Autorky kvízu, pani učiteľky Závodská a Čepová, si chceli u žiakov preveriť ich vedomosti z návštevy Observatória v 1. deň sústredenia. Žiaci cvičenie zvládli na jednotku :-)

Po "kvízovaní" prišli na rad miniroboty. Venovali sme sa programovaniu v aplikácii Ozobot - prostredníctvom tabletov. Zopakujeme, že Ozobot využíva ku komunikácii unikátny programovací jazyk založený na rôznych variáciách zelenej, modrej a červenej farby, pričom každá variácia znamená pre Ozobota iný povel - tzv. ozokód. Žiaci pomocou nich menili rýchlosť, smer, farbu a intenzitu blikania. Skúšali ako Ozobot rotuje, alebo tancuje...Na displeji tabletov riešili logické úlohy, kreslili, skúšali rôzne hry. Okrem pani učiteliek žiakov usmerňoval Mgr. Ľuboš Lukáč, ktorému ďakujeme sa účasť a spoluprácu.

Štvrtáci programovali na papieri, pomocou fixky a papiera kreslili na cestičkách ozokódy, pričom vytvárali ilustrované príbehy. Príbehy neskôr prezentovali. Po zvládnutí všetkých úloh, ponúkaných v tejto aplikácii, nás čaká programovanie robota pomocou iintuitívneho editora Ozo-Blockly, ktorý si otvoríte v akomkoľvek webovom prehliadači.

Po týchto aktivitách sme vyhodnotili naše úspešné sústredenie, porozdávali sme zaslúžené odmeny a po obede nás čakal návrat do Humenného.

Ďakujeme za podporu tohto sústredenia mestu Humenné a za sponzorské dary pánovi Tkáčovi, Sičákovi, Lukáčovi, spoločnosti GVP a rodičom žiakov - pani Šepeľovej, Fejkovej, Čopanovej, Matvijovej, pánovi Fejkovi, Chomčovi a Matvijovi.

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet

Autori fotografií: Mgr. Ľuboš Lukáč, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Ivana Čepová

Prečítané 2238 krát