Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Jedálny lístok od 27. 06. 2022 do 29. 06. 2022
 

Deň

Jedlo

Pondelok

Polievka z mrazeného špenátu s vajcom A: 01,03,07
Rezance s tvarohom A: 01,07
školské mlieko A: 07
Čaj ovocný s medom

Utorok

Polievka cibuľová so zemiakmi A: 01,07
Špagety po bolonsky A: 01,07
Prírodná ovocná šťava 100%

Streda

Polievka zeleninová A: 09
Cestovina A: 01
Bravčové karé po cigánsky * A: 01
Zemiaky opekané II.
Šalát z hlávkovej kapusty
Šalát uhorkový
Ovocný nápoj z prírodného 100% koncentrátu

Štvrtok

---

Piatok

---

Oznam pre rodičov:

  • Šeky na zaplatenie stravy vydávame v ŠJ do 31.8.2021 v čase od 8.00 do 14.00 hod. 
  • Zápisný lístok aj šek si môže každý rodič vytlačiť z nášho webu /kto nemá možnosť vytlačiť, zápisný lístok dostane v ŠJ/===> ŠEK VO FORMÁTE PDF NA STIAHNUTIE TU <===
  • Vypísaný a podpísaný zápisný lístok je potrebné doniesť do ŠJ spolu s uhradeným šekom, na základe ktorého bude stravník prihlásený na obed do 31.8.2021.

Zápisný lístok vo formáte .docx tuZápisný lístok vo formáte .pdf tuZápisný lístok vo formáte .odt tu ONLINE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVYSpustili sme možnosť online prihlásenia alebo odhlásenia stravníka zo stravy. Zároveň si môžete kontrolovať stav Vášho účtu v rámci školskej jedálne.
Po kliknutí na odkaz Prihlásenie/odhlásenie zo stravy sa dostanete na stránku, kde bude potrebné zadať Vaše prihlasovacie údaje.
Užívateľ:
Zadajte meno v tvare priezviskomeno (bez diakritiky)
Príklad: Jožko Hladný = hladnyjozko
Heslo: zadávate si ho: najmenej 4 – miestne číslo a 2 – miestne písmeno
 
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné 24 hodín vopred do 14.00 hod.Odhlásenie z obeda z pondelka je možné do nedele do 14.00 hod. cez našu online stránku.
 
Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.PRIHLASOVANIE NA OBED
Žiak bude prihlásený na stravu len na základe podpísaného zápisného lístka a uhradeného príspevku na stravu najneskôr do 25. dňa v mesiaciODHLASOVANIE Z OBEDOV
Z obedu je možné sa odhlásiť osobne, telefonicky na číslach 057/776 72 38, resp. 0915 196 724, ďalej prostredníctvom internetu a cez box v priestoroch školskej jedálne, vždy najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci deň pred dňom obeda.Upozorňujeme stravníkov, že akékoľvek zmeny: banky, čísla účtu, alebo prestup na inú školu treba nahlásiť u ved. ŠJ, kde aj zistíte či máte preplatok alebo nedoplatok.Žiaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa zúčastňujú exkurzií, výletov a iných školských aktivít a nezúčastnia sa obedov, musia sa vyhlásiť osobne pri okienku v ŠJ, telefonicky, cez box, alebo internetom - nie hromadne. bankový účet na úhradu stravného: 2628551990/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0026 2855 1990 
vedúca ŠJ: Anna Dudášová
hlavná kuchárka: Dana Stanková Rozhodnutie o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v druhom finančnom pásme