Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 23 apríl 2013 13:33

Prijímacie skúšky na šk.rok 2014/2015

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Prijímacie skúšky sa podľa platnej legislatívy budú konať:

 

12. mája – prvý termín /v škole, ktorá bola na prihláške uvedená ako prvá/

15. mája – druhý termín / v škole, ktorá bola na prihláške uvedená ako druhá/

1.Ak žiak v celoslovenskom testovaní /T9- 2014 / žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%/ v obidvoch predmetoch/nekoná prijímaciu skúšku.

2. Žiak, ktorý podal prihlášku do odboru ukončeného maturitnou skúškou (úplné stredné všeobecné vzdelávanie a úplné stredné odborné vzdelávanie) koná prijímaciu skúšku, ktorej formu, obsah a rozsah určí riaditeľ príslušnej strednej školy.

3. Ak žiak podal prihlášku do odboru ukončeného záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelávanie – 3-ročné) alebo do dvojročného odboru ukončeného záverečnou skúškou (nižšie stredné odborné vzdelávanie) nekoná prijímaciu skúšku, ak tak rozhodne riaditeľ strednej školy.

Prijímacie skúšky na 8-ročné gymnázium sa budú konať v rovnakom termíne.

Prečítané 1650 krát