Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2017/2018

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2017/2018

1.    Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (3.ročník)
2.    Babjarčík Ondrej, Ing. – hospodár  RZ (5. ročník)
3.    Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (9. ročník)
4.    Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (2. ročník)
5.    Kuľha Miroslav – člen CvRZ (4. ročník)
6.    Puškárová Vladislava – členka CvRZ (1. ročník)
7.    Morozová Martina – členka CvRZ (6. ročník)
8.    Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (7. ročník)
9.    Udičová Martina – členka CvRZ (8. ročník)

Revízna komisia /RK/

1.    Pančáková Eva – predsedníčka RK
2.    Kuľha Miroslav – členk RK
3.    Čopanová Lenka – členka RK