Naše stránky používajú súbory cookies.

Zloženie výkonného výboru Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. Dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2016/2017

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2016/2017

1. Vasilcová Jana, PhDr. – predsedníčka RZ (2.ročník)
2. Hrindová Nikoleta – pokladníčka, hospodárka RZ (9.ročník)
3. Lojová Dušana – zapisovateľka RZ (8.ročník)
4. Šajtárová Sylvia, Ing. – členka CvRZ (1.ročník)
5. Kuľha Miroslav – člen CvRZ (3.ročník)
6. Babjarčík Ondrej, Ing. – člen CvRZ (4.ročník)
7. Morozová Martina – členka CvRZ (5.ročník)
8. Blaha Benjamín, Ing. – člen CvRZ (6.ročník)
9. Udičová Martina – členka CvRZ (7.ročník)

Revízna komisia /RK/

1. Pančáková Eva – predsedníčka RK
2. Jarošová Vlasta – členka RK
3. Čopanová Lenka – členka RK