Vážení rodičia, naše rodičovské združenie sa aj na tento rok zaregistrovalo ako prijímateľ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Touto cestou si Vás dovoľujem v mene rodičovského združenia požiadať o venovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu.

Aj tohto roku si Vás dovoľujeme požiadať o podporu činnosti nášho rodičovského združenia:

Obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Humenné, 066 01, Dargovských hrdinov 19                                                                             
Právna forma: Občianske združenie                                                   
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/1833

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete nižšie


Tlačivá na poukázanie 2% z dane:

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2%, 3% zaplatenej dane


Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby