Celoškolský výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19 v Humennom v školskom roku 2014/2015

1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy (7.ročník)
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ (6.ročník)
3. Dušana Lojová - zapisovateľka RZ (5.ročník)
4. Anna Hurayová – členka CvRZ, (1.ročník)
5. Morozová Martina – členka CvRZ, ( 2.ročník)
6. Benjamín Blaha, Ing. - člen CvRZ, člen Rady školy (3.ročník)
7. Martina Udičová – členka CvRZ (4.ročník)
8. Eva Pančáková – členka CvRZ (8.ročník)
9. Slávka Knapčoková, Mgr. – členka CvRZ ( 9.ročník)

Radko Fereta – podpredseda Rady školy
Jozef Oráč – člen rady školy

Revízna komisia /RK/

1. Slávka Knapčoková, Mgr. – predsedníčka RK
2. Eva Pančáková - členka RK
3. Jana Vasilcová, Mgr. – členka RK