Naše stránky používajú súbory cookies.

Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 07 október 2018 17:13

Hovorme o jedle 2018

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V týždni od 15.10. do 19.10. sa uskutoční už VI. ročník súťažno - vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 2018, ktorej cieľom podľa www.opotravinach.sk je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Pod záštitou Školy podporujúcej zdravie sa naša škola do uvedenej aktivity zapojí už po štvrtý krát a to v nasledujúcich denných témach:

Pondelok, 15.10.2018
Téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
Téma: Ako funguje jedlo v tele

Utorok, 16.10.2018
Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
Téma: Odkiaľ jedlo pochádza

Streda, 17.10.2018
Téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek
Téma: Potraviny a životné prostredie

Štvrtok, 18.10. 2018
Téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny
Téma: Bezpečné skladovanie a varenie potravín

Piatok, 19.10. 2018
Téma: Cukry, tuky, soľ
Téma: Jedz a hýb sa

Okrem hlavných aktivít tohoročnej súťažno-vzdelávacej aktivity boli vyhlásené aj súťaže v týchto troch oblastiach:

paint paletteVýtvarná súťaž - “Chutné maľovanie”

Do tejto súťaže sa môžu zapojiť žiaci s výtvarnými prácami k vyhláseným témam súťaže. 
Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách:
kategória I : žiaci 1. - 4. ročníka základných škôl
kategória II. žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl.
Výtvarné práce môžu byť vytvorené akoukoľvek výtvarnou technikou vo formátoch A3 alebo A2.
Bude vybraných 10 najlepších prác zo školského kola (1 práca pre 1 tému), ktoré budú zaslané do súťaže. Práce je potrebné zaslať najneskôr do 26. októbra 2018.

pencilLiterárna súťaž - “Kúzlo dobrého jedla”

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. - 9 ročníka ZŠ. 
Súťaž bude opäť prebiehať v dvoch kategóriách:
kategória I : žiaci 5. - 6. ročníka základných škôl
kategória II : žiaci 7. - 9. ročníka základných škôl

Literárne práce (esej, rozprávanie, úvaha) je potrebné zaslať vo formáte .doc alebo .docx, v slovenskom jazyku, rozsah maximálne 2 strany, písmo Times New Roman 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5.
Vyhlásená téma súťaže je “Kúzlo dobrého jedla”, pričom do súťaže zo školského kola postúpi najviac 6 prác (3 za kategóriu I a 3 za kategóriu II). Aj v tejto vyhlásenej súťažy je potrebné  literárne práce zaslať do 26. októbra 2018.


photo cameraTreťou vyhlásenou súťažou, ktorá je novinkou v toho ročnej aktivite je fotografická súťaž - “Očami gurmána”.
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ svojimi fotografiami k vyhláseným témam.
Znovu sa bude súťažiť v dvoch kategóriách:
kategória I : žiaci 5. - 6. ročníka ZŠ
kategória II : žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ.
Fotografie - snímky vytvorené prostredníctvom fotoaparátu a iných zaznamenávacích technických prostriedkov môžu byť upravené prostredníctvom grafických programov a aplikácií. Technické parametre pre fotografie: veľkosť do 10 MB, minimálne rozlíšenie 1 600 pixelov na dlhšej strane, formát JEPG.
Zo školského kola postúpi do súťaže maximálne 1 fotografia za každú kategóriu (spolu 10 najlepších fotografií). Termín zaslania je rovnaký ako v predchádzajúcích súťažiach do 26. októbra 2018.

Na víťazov jednotlivých súťažných kategorií čakajú vecné ceny a diplomy.

Viac informácií poskytneme žiakom prostredníctvom školského rozhlasu. Informácie o uvedenej súťažno - vzdelávacej aktivite, uvedených súťažiach a ich priebehu a podmienkach sa zároveň nachádzajú aj na http://www.opotravinach.sk

ZŠ Dargovských hrdinov 19 Humenné zároveň upozorňuje súťažiacich na autorský zákon č. 185/2015 Z.z. (v znení č. 125/2016 Z.z.) a žiada všetkých, ktorí sa uvedených súťaží zúčastnia o jeho striktné dodržiavanie. Do súťaže zaradíme len autorské dielo žiaka!

hovorme o jedle

Prečítané 778 krát