Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 06 október 2018 07:15

Škola podporujúca zdravia v školskom roku 2018/2019

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Školy podporujúce zdravie je projekt iniciovaný Svetovou Zdravotníckou Organizáciou - úradovňou pre Európu, komisiou Európskych spoločenstiev a Radou Európy. Na Slovensku sa už niekoľko rokov realizuje ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie.

Cieľom ŠPZ je cieľavedomé a zámerné poskytovanie poznatkov a návodov s cieľom ovplyvniť postoje a podnietiť každodenné zodpovedné správanie voči svojmu zdraviu.

Škola podporujúce zdravie funguje na našej škole už niekoľko rokov a jej plány sú súčasťou plánu práce školy.

Podporu zdravia realizujeme ako súčasť výchovy a vzdelávania vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase. Pripravovanými aktivitami poskytujeme žiakom zrozumiteľné informácie o možnostiach upevňovania zdravia, pomáhame im ujasniť si ich vlastné postoje a pochopiť hodnoty skryté za výberom z viacerých možností ovplyvňujúcich ich zdravie.

ZLOŽENIE PROJEKTOVÉHO TÍMU

Koordinátorka projektu: Mgr. Renáta Vatahová

Členovia za primárne vzdelávanie: Mgr. A. Alexovičová, Mgr. A. Bačovčinová, Mgr. Z. Karabinčíková, Mgr. Ľ. Kucerová, Mgr. V. Hudačeková, Mgr. D. Horvátová, Ing. Mgr. D. Luksajová, Mgr. Ľ. Cerulová

Členovia za školský klub detí: J. Cirbusová

Členovia za nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. I. Janíková, Ing. A. Bičková, Ing. J. Sudzinová, PhD., Mgr. M. Ondušková, PaedDr. J. Horvatová, Mgr. Z. Balogová

September 2019 by sudzinova

Prečítané 396 krát
Viac z tejto kategórie: Hovorme o jedle 2018 »