Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

V súčasnosti je otázka Detských práv, potreba ich poznania a rešpektovania veľmi dôležitá. Detské práva sú porušované nielen zo strany “dospelákov”.

Po netradičných hodinách chémie sme sa v našom eTwinningovou projekte Women with conscience and science: Marie Curie, looking for eTwinnio posunuli k získavaniu poznatkov z ďalšieho prírodovedného predmetu, z oblasti astronómie. Vedy, ktorá je úzko spojená predovšetkým so zákonmi fyziky.

V roku 1989 bol Valným zhromaždením OSN prijatý dohovor o právach dieťaťa a štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor sa zaviazali rešpektovať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých práv garantovaných týmto dokumentom.

pondelok, 02 december 2019 16:05

IT Akadémia - Robotický krúžok I v novembri

Hoci začiatok mesiaca patril ešte k poslednému dolaďovaniu a finalizácii programu pre transport materiálu pomocou využitia veľkých motorov určených na pohyb a stredného motora pomocou ktorého môžeme ovládať ramená, dievčatá z robotického krúžku I. sa po zvládnutí základných príkazov zo skupiny príkazov Action Blocks pustili do dizajnovania robotov a ku konštrukcii pribudli senzor farby a senzor vzdialenosti.

pondelok, 02 december 2019 11:22

Extra hodiny biológie v mesiaci november

Začiatkom novembra sme ukončili naše laboratórne pozorovania zamerané na metabolizmus kvasníc. Alkoholové kvasenie je proces, pri ktorom kvasinky premieňajú sacharidy na etanol a CO2.

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio aka sme už informovali je eTwinningový projekt, kterého cieľom je prepojenie prírodovedných predmetov a pochopenie zákonov prírody ako celku.

pondelok, 25 november 2019 16:27

Spike tím na hodinách STEAM

Robotika a programovanie sa postupne začleňuje do kurikula informatiky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Táto implementácia vytvára pre žiakov možnosť získať skúsenosti v novodobej gramotnosti, ktorou je programovanie. Pre nás učiteľov to znamená priestor pre ďalšie sebavzdelávanie ale aj aktívny prístup ku skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov.

Tento prelom mesiacov sa niesol v duchu nadchádzajúcej mobility, ktorej sa zúčastnilo šesť žiakov nášho projektového tímu. Program mobility bol nabitý projektovými aktivitami, na ktorých pracovali žiaci výlučne v medzinárodných tímoch.

September znamenal pre našich žiakov nielen návrat do školských lavíc a k školským povinnostiam ale aj pokračovanie v projektových aktivitách projektu programu Erasmus+ “Raise your ICT skills in raised school gardens” a samozrejme nové výzvy spojené s týmto projektom.
štvrtok, 21 november 2019 14:22

Žiaci bubnovali za detské práva

V tomto týždni sme si pripomenuli spolu až tri významné dátumy, ktoré sa zameriavajú práve na tých, ktorí sú pre nás rodičov, ale aj pre nás učiteľov tí najdôležitejší. Naše deti, našich žiakov.

Strana 2 z 17