piatok, 04 august 2017 06:36

Certifikát kvality aj pre P2P projekt

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Projekt SOS Planet Peer to Peer Learning predstavuje pokračovanie, resp. nadstavbu projektu SOS Planet - a robotics project, ktorý bol realizovaný v rámci partnerstva 5 krajín (Španielsko, Slovensko, Poľsko, Grécko a Turecko).

Kým si naši žiaci užívajú krásne prázdninové chvíle, učitelia (aj napriek inej verejnej mienke) pracujú... Tím pedagógov, ktorí 2 roky realizovali projekt Erasmus+, počas prázdnin finalizuje spoločný záverečný report projektu, rovnako jeho národné verzie a pracuje aj na udržateľnosti projektu do ďalších rokov.

Riešením projektových aktivít žiaci, ktorí realizovali uvedený projekt, získali vedomosti a skúsenosti z oblasti programovania a robotiky počas dvoch rokov jeho riešenia. Projekt mal environmentálne zameranie, čo mu dávalo status aktuálnosti a v rámci dosiahnutých ocenení aj status excelentnosti. Po dvoch rokoch riešenia v rámci trvalej udržateľnosti výsledkov a výstupov projektu sme založili nový projekt a jeho hlavným cieľom je posunúť získané poznatky a skúsenosti ďalším žiakom všetkých partnerských škôl. Projektoví žiaci preto v role učiteľov začali v minulom školskom roku učiť svojich spolužiakov základy robotiky a programovania prostredníctvom priamy P2P robotických hodín, ako aj prostredníctvom vytvorených videonávodov a elektronickej učebnice.

Žiaci pracovali v malých skupinách. Každá skupina mala k dispozícii stôl s robotickou podložkou a robotom Mindstorms EV3, ktoré sme zakúpili zo získaného grantu Erasmus+, iPad s aplikáciou pre programovanie a prideleného “lektora”, žiaka, ktorý bol členom projektového tímu už uvedeného Erasmus+ projektu. Robotické hodiny boli súčasťou vyučovacích hodín informatiky a techniky a prebiehali v rôznych ročníkoch a v rôzne zameraných triedach (klasické triedy so všeobecným zameraním, triedy so žiakmi s všeobecným intelektovým nadaním, ako aj triedy so špeciálnym nadaním na cudzie jazyky). Žiaci nepotrebovali extra motiváciu, nakoľko sprístupnenie nových poznatkov a skúseností prostredníctvom ich rovesníkov, ako aj zábavná forma získavania vedomostí, bola pre nich jednoznačnou motiváciu a neodradili ich ani hodiny, kde boli poznatky a informácie sprístupnené metódou CLIL.

Aktivity uvedeného projektu prebiehali po vzájomnej dohode všetkých partnerských škôl a v logickom slede od predstavenia aplikácie pre tvorbu programov, paliet s jednotlivými príkazmi, až po zadanie problémových úloh a ich riešenie s pomocou “projektových žiakov”, koučov jednotlivých skupín. Realizácia jednotlivých hodín bola zdokumetovaná prostredníctvom fotografií a videí a ich následnou editáciou v aplikáciách na tvorbu videí. Tieto videá boli publikované na stránku projektu v priestore Twinspace. Uvedené aktivity prebiehali v každej partnerskej škole.

V týchto dňoch bol tento projekt ocenený a naša škola získala certifikát kvality - eTwinning quality label, ktorý udeľuje Národná podporná služba eTwinning. Ďakujeme nielen našim projektovým dievčatám, ale aj všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili robotických hodín a nám učiteľom ukázali, že sa chcú naučiť niečo nové, a že občas aj učenie sa sa môže spájať so zábavou, hrou a zdravou súťaživosťou.

Prečítané 299 krát