sobota, 22 apríl 2017 22:33

Naša škola na prestížnom učiteľskom summite v Prahe

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
8. apríla 2017 sa v Prahe v priestoroch International school of Prague konal v poradí 8. ročník prestížneho učiteľského summitu, ktorý v Čechách patrí medzi najväčšie podujatia pre učiteľov, riaditeľov, IT špecialistov na výuku a vzdelávanie pomocou technológii Apple ako aj širšiu pedagogickú verejnosť.

Tento ročník bol výnimočný nielen tým, že účasť na summite bola doteraz najvyššia (zúčastnilo sa ho 164 učiteľov a riaditeľov škôl), čo dokazuje rastúci záujem učiteľov o implementáciu progresívnych metód do vyučovania, ale aj v tom, že do tohoročného učiteľského summitu organizátor Apple Solution Expert Education, spoločnosť 24U, v spolupráci s TRACO Computers, prvýkrát zaradila medzi prezentujúcich aj slovenskú školu, našu školu, ktorá patrí medzi pilotné školy na Slovensku, ktorá nasadila iPady do každodenného vyučovania.

0121

Vďaka podpore spoločnosti TRACO Computers Piešťany, ktorá je výhradným dodávateľom technológií Apple pre našu školu, mohol náš kolega, ktorý je zároveň certifikovaný APD tréner, prezentovať našu školu nielen z pohľadu využívania progresívnych metód vo vyučovaní prostredníctvom najmodernejších IKT, ale zároveň ju predstaviť ako “projektovú školu” a poukázať na skutočnosť, že žiaci a učitelia sú otvorení novým prístupom a metódam vzdelávania, novým možnostiam získavania informácií prostredníctvom nástrojov, ktoré sú pre nich každodennou súčasťou vzdelávacieho procesu.

V dopoludnajšom bloku predstavil iPad ako nástroj projektového vyučovania. Okrem stručného pohľadu do histórie našej školy z hľadiska našich začiatkov s iPadmi, Mgr. M. Alexovič poukázal na možnosti rôznorodého využitia iPadov priamo prostredníctvom ukážok vytvorených žiackych výstupov z projektov, ktoré sme na škole riešili na národnej (pod záštitou nadácie Orange) ale aj nadnárodnej (program Erasmus+, projekt SOS Planet - a robotics project) úrovni.

040505

V popoludnajšom workshope náš kolega demonštroval prítomným “kolegyniam a kolegom” využívanie mobilných aplikácií spoločnosti ADOBE na vytváranie digitálneho portfólia, ktoré na našej škole využívajú nielen žiaci ale aj učitelia. Workshop bol zameraný na novinky - aplikácie, ktoré ponúkajú žiakom možnosť prejaviť sa spôsobom podporujúcim interaktivitu a sebarealizáciu a zároveň sú vhodným prostredím na vytváranie digitálnych edukačných pomôcok a materiálov aj pre učiteľov.

0405 05

České odborné médiá venujú summitu každoročne značnú pozornosť, a spoločnosť 24U pravidelne počas summitu učiteľom nielen prezentuje, ale názorne demonštruje novinky, ktoré spoločnosť Apple prináša do školstva a tohto roku bol summit načasovaný naozaj idálne. Nielen Česká republika, ale aj zopár prítomných učiteľov zo slovenských škôl videlo a zažilo premiéru aplikácie Classroom a názornú ukážku menežmentu, zdieľania a hromadnej správy školou vlastnených iPadov a vzdialenej správy iPadov využívaných vo vyučovacom procese. Prezentácia dopadla nad očakávania a aj u skúsených a dlhoročných užívateľov iPadov vo vzdelávaní sa stretla s obrovským ohlasom. Učiteľ konečne môže zo svojho iPadu efektívne a naraz ovládať iPady svojich žiakov v triede a menežovať prácu a používanie edukačných aplikácií.

080920

Ohlasy na summit a prezentáciu našej školy:

1314

394041

O tom, že táto konferencia bola nabitá zaujímavými prednáškami, praktickými workshopmi a hlavne inšpiráciami pre ďalšiu prácu, sa môžete presvedčiť na webovej stránke konferencie ucitelskysummit.cz

Fotografie: 24U.cz, tracocomputers.sk, martinprade.cz, Facebook, Twitter

Prečítané 682 krát