Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 22 apríl 2017 22:22

Svetový deň Zeme

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako "Deň Zeme" americký senátor Gaylord Anton Nelson. OSN potom v roku 2009 na 22. apríla vyhlásila Medzinárodný deň matky Zeme a s týmo názvom sa pripomína od roku 2010.

Tento rok je Deň Zeme spojený s ďalšou problematikou. Gramotnosť v otázkach ekológie a klimatických zmien - to je v roku 2017 téma, ktorú OSN zvolila pri príležitosti Medzinárodného dňa Matky Zeme.

Preto nás teší, že aj naša škola sa už niekoľko rokov zaoberá touto problematikou nielen prostredníctvom osvety v podobe prednášok, návštev výchovno - vzdelávacích podujatí, ale aj prostredníctvom riešenia medzinárodných projektov, ktorých spoločnou témou sú práve environmentálne prostredie a jeho zmeny.

V súčasnosti finišujeme s projektom, ktorý síce zaraďujeme do kategórie informatických projektov, ale už jeho samotný názov hovorí o jeho širokom zameraní. SOS Planet - a robotics project je v prvom rade projektom zameraným na záchranu našej planéty, na globálne ekologické problémy a zmeny a preto aj náplň projektových aktivít a projektových mobilít nie je čisto len robotická a programovacia.

Vo finálnej fáze sa nachádza aj druhý medzinárodný projekt riešený na virtuálnej platforme eTwinning s názvom GrowinGreen, ktorého hlavným cieľom je práve environmentálny aspekt výchovy a vzdelávania. Žiaci všetkých desiatich partnerských škôl získavajú nové vedomosti v uvedenej oblasti prostredníctvom rôznych projektových aktivít s využívaním rôznych metód, techník a pracovných nástrojov. Hlavným výstupom projektu je elektronický časopis, do ktorého práve náš slovenský tím bude v nasledujúcom mesiaci pripravovať príspevky venované ochrane vôd, recyklácii a zdravému životnému štýlu z pohľadu výživy.

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Ak si ešte stále neuvedomujete dôležitosť a potrebu ochrany životného prostredia, v priloženom krátkom videu máte možnosť vidieť nielen krásu našej prírody, ale zistiť aj reálnu skutočnosť, že práve naša ľudská činnosť vo všetkých sférach života ničí našu planétu.

Prečítané 625 krát