nedeľa, 29 október 2017 08:04

Oži v škole...

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Oži v škole... svojho prvého robota - je názov projektu, ktorým v tomto školskom roku oživíme hodiny informatiky na našej škole a veríme, že aj žiakov, ktorým spestríme hodiny informatiky inovatívnymi, hravými vzdelávacími metódami.
Po dvojročnej prestávke, počas ktorej sme realizovali prvý veľký robotický projekt školy Erasmus+, sme sa opäť uchádzali o grant v programe Nadácie Orange, e-školy pre budúcnosť. Tohoročné zameranie projektovej výzvy znelo: Zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií so zameraním na oblasť programovania a mediálnu výchovu. Do ročníka 2017 sa zapojilo a prihlásilo spolu 105 škôl a organizácií, z ktorých odborná hodnotiaca komisia vybrala 47 najzaujímavejších projektov. Tohto roku Nadácia podporila už náš štvrtý projekt a schválila nám grant, ktorý nám umožní skvalitniť a zmodernizovať vzdelávanie našich žiakov.

Vďaka Nadácii ORANGE pribudnú na školu moderné učebné pomôcky - ďalšie robotické súpravy a stavebnice, ktoré podporia implementáciu inovatívnych metód, ktoré na škole uplatňujeme nielen na hodinách informatiky. Aj v tomto projekte pôjde predovšetkým o projektové a problémové vyučovanie, ktoré vytvára priestor pre organizovanú tímovú prácu a vzdelávanie P2P. Takto organizované vzdelávacie aktivity u žiakov zrýchľujú osvojovanie si nového učiva, jazykových a komunikačných zručností, ale podporujú aj rozvoj sociálnych kompetencií, rozvoj kritického a logického myslenia a zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

Realizáciou projektu začleníme hodiny robotiky a programovania aj do nižších ročníkov druhého stupňa. Žiaci sa tak skôr zoznámia s elementárnymi základmi vyučovania v tejto oblasti a logikou programovacích jazykov, aby potom v nadväznosti vo vyšších ročníkoch mohli pracovať na vyššej úrovni náročnosti a na zložitejších a náročnejších úlohach. Využitím jednoduchších robotických stavebníc určených pre prvé ročníky nižšieho sekundárneho vzdelávania si vytvoríme základy pre prácu so zložitejšími robotickými vzdelávacími súpravami LegoMindstorms EV3 vo vyšších ročníkoch. Veríme, že konštruktivistické učenie predmetu informatika zmení pohľad žiakov na nudné hodiny informatiky strávené len za stolovým počítačom alebo v laviciach a učenie hrou bude viesť žiakov k aktívnemu zapájaniu sa do riešenia problémových úloh a k rýchlejšiemu chápaniu učiva programovania a robotiky.

 

Foto: lego.com, nadaciaorange.sk

 

Prečítané 194 krát